Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Viestintä

Viestinnän tehtävänä on tukea organisaatiota sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntayhtymän viestinnän perustehtävänä on edistää alueen kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta tarjoamalla tietoa kuntayhtymän toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä.

”Haluamme olla kiinnostava, hyvän maineen omaava, ajankohtainen, toimintaa aktiivisesti kehittävä, yhteystyötä tekevä ja arvostettu organisaatio.”

Kuntayhtymän johtaja vastaa viestinnässä asioista, jotka koskevat koko kuntayhtymää tai useita palvelualueita. Palvelualuejohtajat vastaavat oman palvelualueensa viestinnästä.


Viestinnän yhdyshenkilönä toimii: