Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Viestintä

Viestinnän tehtävänä on tukea organisaatiota sen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntayhtymän viestinnän perustehtävänä on edistää alueen kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja omatoimisuutta tarjoamalla tietoa kuntayhtymän toiminnasta, palveluista, suunnitelmista ja päämääristä.

”Haluamme olla kiinnostava, hyvän maineen omaava, ajankohtainen, toimintaa aktiivisesti kehittävä, yhteystyötä tekevä ja arvostettu organisaatio.”

Kuntayhtymän johtaja vastaa viestinnässä asioista, jotka koskevat koko kuntayhtymää tai useita palvelualueita. Palvelualuejohtajat vastaavat oman palvelualueensa viestinnästä.


Viestinnän yhdyshenkilönä toimii: