Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Tukipalvelut tuottavat palveluita pääosin sisäisille asiakkaille eli palvelualueille ruokahuollon, siivouksen ja välinehuollon, hallinnon ja taloudentukipalveluiden ja ict-palveluiden muodossa sekä teknisen huollon ja varastotoiminnan muodossa. Tukipalvelujen tehtävissä tehdään myös kiinteää yhteistyötä jäsenkuntien talouden ja hallinnon kanssa sekä työpajojen ja kuntouttamis- ja työllisyyspalvelujen kanssa.


Siivouspalvelut

Siivouspalveluiden henkilökunta vastaa siivouksesta kuntayhtymän terveysasemilla Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa. Kuntayhtymän muissa toimipisteissä siivouspalvelut ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta. Terveyskeskussairaalassa laitoshuoltajat osallistuvat myös potilaiden ruokailujen toteuttamiseen.

Siivouspalveluihin kuuluu kuntayhtymän välinehuoltopalvelut, välinehuolto pesee, huoltaa ja steriloi potilaiden hoidossa tarvittavat instrumentit ja välineet keskitetysti Harjavallassa ja Kokemäellä. Välinehuolto tuottaa välinehuollon palveluita myös ulkopuolisille asiakkaille.

Yhteyshenkilö:


Tekninen huolto

Teknisen huollon toimintaan kuuluu kuntayhtymän omistaman kiinteistön sekä ulkoalueen huolto ja kunnostukset. Kuntayhtymän muiden toimipisteiden kiinteistöhuolto ja ulkoalueiden huolto ja korjaukset sisältyvät tilojen vuokraussopimuksiin. Lisäksi tekniselle huollolle kuuluu kuntayhtymän toimipisteiden kaluston huollot ja korjaukset.

Teknisen huollon toimintaan kuuluu kuntayhtymän varastotoiminta, kuntayhtymän keskusvarasto sijaitsee Harjavallan terveysasemalla sekä varastopiste Kokemäen terveysasemalla ja käsivarastot Eurajoen, Luvian ja Nakkilan toimipisteissä.

Yhteyshenkilöt:


Ravintohuolto

Ravintohuolto vastaa Harjavallan terveyskeskusvuodeosaston potilaiden aterioista sekä Harjavallan terveyskeskuksen henkilöstöruokailusta ja tuottaa ateriapalvelut Harjavallassa sijaitseville palveluasumisyksikölle, kotipalveluasukkaille ja päivätoiminnan asiakkaille. Sosiaalipalveluiden yksiköiden ateriapalvelut ostetaan jäsenkunnilta.

Yhteyshenkilö:


Ict-palvelut

Ict-palvelut vastaa kuntayhtymän ict-toiminnan kokonaisuudesta. Se siältää lähituen, järjestelmät, ohjelmistot, viestinnän (sähköposti, teams jne.), työasemat, tietoliikenneverkon, palvelimet, ict-hankinnat ja ict-kehittämisprojektit.

Yhteyshenkilö: