Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Työ- ja päivätoiminta

Työ- ja päivätoiminta sekä työllistymistä tukeva toiminta muodostavat palveluiden kokonaisuuden, jonka tarkoituksena on edistää keinoin vammaisten ihmisten osallisuutta ja mahdollisuuksia työllistyä. Palvelut järjestetään vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaan.


Työ- ja päivätoiminnan palvelut järjestetään vammaisen henkilön yksilöllisten tarpeiden mukaan. Toiminta järjestetään sekä ryhmämuotoisena toimintana että yksilöllisenä palveluna toiminnan tavoitteista ja sisällöstä riippuen. Työ- ja päivätoiminnan määrä ja toteuttamistapa kirjataan asiakkaan erityishuolto-ohjelmaan. Palvelussa asetetaan tavoitteet yhdessä vammaisen henkilön kanssa ja niiden toteutumista tuetaan ja seurataan, jotta asiakkaat voivat edetä joustavasti päivätoiminnasta työtoimintaan, työtoiminnasta työllistymistä tukevaan toimintaan, ja sieltä esimerkiksi työhönvalmennuksen kautta avoimille työmarkkinoille.


Työ- ja päivätoimintaa järjestetään pääasiassa työ- ja toimintakeskuksissa. Kessotella on kaksi omaa yksikköä, Toimintakeskus Toimari Eurajoella ja Toimintakeskus Hovipaja Kokemäellä. Lisäksi Kessoten alueen asiakkaille palvelua järjestetään ostopalveluna. Työ- ja päivätoimintaan osallistuminen on asiakkaille maksutonta, lukuun ottamatta ateriamaksua. Työtoimintaan osallistuvilla maksetaan työosuusrahaa.

Yhteystiedot

Eurajoki

Katja Anttila

Kessoten alueen kehitysvammahuollon kuntoutusohjaaja

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo 9– 10
Katri Peltonen

vammaispalvelujen koordinaattori

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo 9– 10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä

Ajankohtaista aiheesta

Kuntouttava päivätoiminta alkaa 20.9.2021

Kessoten ikääntyneitten kuntouttava päivätoiminta käynnistyy pitkän tauon jälkeen 20.9.2021 alkaen Eurajoella ja Luvialla sekä Harjavallassa …