Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Muut kehitysvammahuollon palvelut

Kuntoutusohjaus

Kessoten alueella toteutetaan kehitysvammaisille henkilöille palveluntarpeen arvioinnin mukaan kuntoutusohjausta. Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä elämänhallintaa yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Toiminnalla tuetaan mm. palveluiden saatavuutta, arjen sujuvuutta, tuetaan kommunikaation että haasteellisen käyttäytymisen pulmissa.

Kuntoutusohjaajan yhteistyötahoja ovat mm. asiakkaan päivähoito-, koulu- tai työpaikka, kunnan perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja Kela. Kuntoutusohjaaja tekee yhteistyötä muiden vammaispalvelujen työntekijöiden kanssa.


Nepsyvalmennus

Neuropsykiatrinen valmennus on ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmenetelmä, joka on suunnattu asiakkaille, joilla on neuropsykiatrisia erityisvaikeuksia. Neuropsykiatrisen valmennuksen tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien henkilöiden arjen- ja elämänhallinnan taitoja, uusien myönteisten toimintatapojen kehittymistä sekä myönteisen elämänpolun rakentumista. Valmennuksen avulla pyritään opettelemaan uusia toimintatapoja mahdollisimman hyvän itsenäisen elämän hallitsemiseen. Valmennuksen kohteena voi olla melkein mikä tahansa elämän osa-alue itsensä ja kodista huolehtimisesta aina seurustelusuhteeseen.


Asumisohjaus

Asumisohjauksessa tarjotaan tukea, apua ja ohjausta itsenäisesti omissa kodeissaan asuville kehitysvammaisille henkilöille. Tuen määrä vaihtelee yksilöllisesti. Kessoten asumisohjausta on saatavana tällä hetkellä arkipäivisin Kokemäen kaupungin alueella.


Moniammatillinen vastaanottotoiminta

Kessotessa järjestetään kehitysvammaisille ja muiden erityisryhmien asiakkaille moniammatillisia kuntoutusvastaanottoja. Moniammatillisessa kuntoutustyöryhmässä ovat aina lääkäri ja asiakkaan omatyöntekijä vammaispalvelusta, sekä tarvittaessa myös esimerkiksi kuntoutusohjaaja, psykologi tai fysioterapeutti. Lisäksi kuntoutusvastaanotoille osallistuvat asiakkaan lisäksi myös hänen läheisiään ja verkostoaan (esim. varhaiskasvatus, asumisyksikön henkilökunta, terapeutit). Vastaanotolla asiakkaalle laaditaan kuntoutussuunnitelma, kartoitetaan palvelujen, etuuksien ja kuntoutuksen tarve. Vastaanottopalvelua hankitaan myös ostopalveluna Satasairaalan sosiaalipalveluista.

Yhteystiedot

Katja Anttila

Kessoten alueen kehitysvammahuollon kuntoutusohjaaja

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo 9– 10
Eija Mäkitalo

asumisohjaaja