Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kehitysvammahuollon palvelut

Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukevien henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Tavoitteena on kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön ohjaaminen ja tukeminen mahdollisimman normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeellisen avun antaminen.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta säätää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Näistä erityishuollon palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho).

Kessotessa järjestetään vammaisten palveluja omana toimintana sekä ostamalla palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta. Kessotessa on palveluseteli käytössä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisissa asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa.


Satakunnan hyvinvointialueen henkilötietojen tarkastuspyynnön löydät täältä.

Yhteystiedot

Eurajoki

Katja Anttila

Kessoten alueen kehitysvammahuollon kuntoutusohjaaja

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo 9– 10
Katri Peltonen

vammaispalvelujen koordinaattori

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo 9– 10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä