Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Asunnon muutostyöt

Korvausta asunnon muutostöihin myönnetään vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoiminen suoriutuminen vakituisessa asunnossa tuottavat vamman tai sairauden vuoksi erityisiä vaikeuksia. Asunnon muutostöinä korvataan kohtuulliset vamman vaatimien välttämättömien muutostöiden aiheuttamat kustannukset asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä.

Korvattavia asunnon muutostöitä voivat olla esimerkiksi

  • ovien leventäminen
  • luiskien rakentaminen
  • peseytymistilan ja keittiön muutostyöt.

Korvausta asunnonmuutostöistä haetaan mieluummin etukäteen. Tällöin yhteistyössä vammaispalvelun työntekijöiden, rakennusalan asiantuntijoiden ja muiden mahdollisten asiantuntijoiden kanssa arvioidaan muutostöiden välttämättömyys ja kohtuulliset kustannukset. Isommissa muutostöissä korvaus perustuu pyydettyihin tarjouksiin.

Yhteystiedot

Harjavalta, Luvia

Tuula Nikula-Häkli

sosiaaliohjaaja

Soittoajat: ma, ti klo: 9-10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä