Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Vammaispalvelut

Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut ja samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluja niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä.

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut

Vammaiset henkilöt saavat samat palvelut ja samoin perustein kuin muutkin kuntalaiset. Lisäksi heille on erityispalveluja niissä asioissa, joissa yleiset sosiaalipalvelut eivät riitä. Vammaispalvelulaki on luonteeltaan toissijainen. Hakijan tuloja ja varallisuutta ei palveluja myönnettäessä huomioida, vaan lähtökohtana on aina vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta ja avun tarve.

Vammaispalvelulain perusteella järjestettävillä palveluilla ja tukitoimilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä. Palveluilla pyritään poistamaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisten palvelut:

Määrärahasidonnaiset palvelut ja tukitoimet:


Kehitysvammahuollon palvelut

Kehitysvammaisten ja muiden erityistä tukevien henkilöiden palvelut järjestetään ensisijaisesti normaaleina sosiaali- ja terveyspalveluina, mutta palvelut voidaan järjestää myös erityishuoltona. Tavoitteena on kehitysvammaisen tai erityistä tukea tarvitsevan henkilön ohjaaminen ja tukeminen mahdollisimman normaaliin elämään yhteiskunnassa sekä tarpeellisen avun antaminen.

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta säätää erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja. Näistä erityishuollon palveluista laaditaan erityishuolto-ohjelma (eho).

Kessotessa järjestetään vammaisten palveluja omana toimintana sekä ostamalla palveluja yksityisiltä palveluntuottajilta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaalipalveluilta. Kessotessa on palveluseteli käytössä vammaispalvelu- ja kehitysvammalain mukaisissa asumispalveluissa sekä työ- ja päivätoiminnassa.

Kehitysvammahuollon palvelut:

“Sinne missä perheet ovat, ihmislähtöistä ja asiakaskeskeisiä palveluja!”

Perhekeskus

Kaikkien työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi


Satakunnan hyvinvointialueen henkilötietojen tarkastuspyynnön löydät täältä.

Yhteystiedot

Eurajoki

Teea Marjamäki

sosiaaliohjaaja

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo: 9-10
Tuula Nikula-Häkli

sosiaaliohjaaja

Soittoajat: ma, ti klo: 9-10
Katja Anttila

Kessoten alueen kehitysvammahuollon kuntoutusohjaaja

Soittoajat: ma, ti, to ja pe klo 9– 10
Kaisa Koskela

johtava sosiaalityöntekijä