Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Terveyskeskussairaalat

Terveyskeskussairaalatoiminnan perustehtävänä on tuottaa Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kessote) alueella asuville heidän tarvitsemiaan perusterveydenhuollon sairaalapalveluja. Terveyskeskussairaaloiden yhteydessä toimivat kotisairaalat.

Kessoten alueen terveyskeskussairaalat sijaitsevat Eurajoella ja Harjavallassa. Sairaaloissa on yhteensä 30 sairaansijaa. Kessoten alueen kuntalaisia voidaan hoitaa kummassa sairaalassa tahansa kotikunnasta riippumatta potilaan toiveet mahdollisuuksien mukaan huomioiden.  

Po­ti­laat tu­le­vat sai­raa­laan lää­kä­rin ajan­va­raus- tai päi­vys­tys­vas­taa­no­tol­ta tai jat­ko­hoi­toon Satasairaalasta tai muus­ta sai­raa­las­ta.

Yhteystiedot

Eurajoki

Terveyskeskussairaala Eurajoki

Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki
Näytä kartalla

Aukioloajat: Vierailuaika klo 13-19

Fax: 02 868 1335

Hanna Leskinen

kotiutuskoordinaattori

Soittoajat: klo 9-14 (arkisin)
Merja Santapere

osastonhoitaja (tk- ja kotisairaala Eurajoki)

Kati Lempinen

palvelusihteeri

Matti Mustonen

fysioterapeutti