Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Terveyskeskuspsykologit

Terveyskeskuspsykologit tarjoavat varhaiskasvatusikäisten lasten psykologipalvelua oppimisvalmiuksien ja taitojen kehityksen osalta Harjavallassa, Kokemäellä sekä Eurajoella.

Psykologit tarjoavat konsultaatioapua, arvioivat kehitystä eri tavoin ja tekevät harkinnan mukaan psykologisia tutkimuksia lasten erityisvaikeuksien selvittämiseksi sekä osallistuvat kuntoutuksen suunnitteluun.

Useimmiten lapset ohjautuvat psykologin arvioon neuvolan tai päivähoidon suosituksesta, kun

  • lapsen taitojen karttuminen huolestuttaa
  • lapsella ilmenee kehityksellisiä pulmia varhaiskasvatuksessa tai esikoulussa
  • lapsen oppimisen valmiudet mietityttävät.


Hyödyllisiä linkkejä


Lasten mielenterveystalo
Ekapeli lukemisen taitojen harjoitteluun
Lukusilta antaa vinkkejä lukemisen hitauteen
Vanhemmuus ja kasvatus (MLL)
Vanhemmuustiimin sivut (Väestöliitto)


Yhteydenotot psykologeille suoraan heidän puhelinajallaan.

Yhteystiedot

Eurajoki

Kaisa-Maria Tuuha

psykologi

Soittoajat: Opintovapaalla vuoden 2023 loppuun asti.