Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiaan voi ohjautua asiakas, jolla on vaikeuksia puheen ymmärtämisessä tai tuottamisessa, syömisessä, nielemisessä, äänenkäytössä tai lukemisen valmiuksissa. Pääasiassa puheterapeutille ohjaudutaan terveydenhuollosta esimerkiksi neuvolan lähetteellä, mutta asiakas voi olla myös itse yhteydessä puheterapeuttiin. Asiakkaan tiedot lisätään puheterapiajonoon ja kutsu käynneille lähetetään kotiin postitse.

Kuntayhtymän puheterapiapalvelut painottuvat alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimiseen ja kuntoutukseen. Aikuisneurologisia asiakkaita hoidetaan rajoitetusti.

Puheterapeutti tutkii ja kuntouttaa kielen, puheen ja äänen häiriöitä. Puheterapeutti määrittelee asiakkaan kuntoutustarpeen haastatteluiden, testien ja havaintojen perusteella. Kuntayhtymässä toteutetaan yksittäisiä ohjauskäyntejä tai lyhyitä puheterapiajaksoja. Yksittäisellä äännevirheellä puheterapeutin vastaanotolle ohjaudutaan 6-vuotiaana.

Puheterapia perustuu asiakkaan, perheen ja terapeutin väliseen yhteistyöhön. Kotona tehtävät harjoitukset ovat olennainen osa puheterapiaa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään muiden asiakasta hoitavien työntekijöiden esimerkiksi päivähoidon, neuvolan tai psykologin kanssa.

Puheterapiavastaanotto on Harjavallan pääterveysasemalla 2. kerroksessa. Puheterapiapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.


Hyödyllisiä linkkejä
http://www.papunet.fi
http://www.ankytys.fi
http://www.aivoliitto.fi
http://ekapeli.lukimat.fi

Yhteystiedot

Julia Korpela

puheterapeutti

Soittoajat: Työvapaalla. asiakasryhmä: lapset ja aikuiset, puhelinaika ma-pe klo 11.45-12.15