Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Opintopsykologi

Opintopsykologi tarjoaa toisen asteen opiskelijoille opiskeluhuollon psykologipalvelua Harjavallan toisen asteen opiskelijoille.

Opintopsykologi on perehtynyt nuoren kehitykseen, oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin kysymyksiin sekä psyykkiseen ja sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Pyrkimyksenä on edistää opiskelijan hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista siten, että mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut kehityksen ja hyvinvoinnin riskitekijät sekä emotionaalisen tuen tarpeet tunnistetaan ja niihin vastataan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Opintopsykologi pyrkii olemaan opiskelijan, vanhempien ja koko kouluyhteisön tukena.

Opintopsykologin työskentelyn kesto voi vaihdella yksittäisistä tapaamisista säännöllisesti toteutuviin tukikäynteihin. Opintopsykologin työskentelytapoina voivat olla mm. keskustelut oppilaan, vanhempien ja opettajien kanssa, psykologiset arvioinnit ja erilaisten lausuntojen laatiminen. Tarvittavan tuen järjestämisessä tehdään yhteistyötä myös koulun ulkopuolisten tahojen, esim. terveys- tai sosiaalihuollon muiden toimijoiden kanssa. Psykologi osallistuu tarvittaessa opiskeluhuollon monialaisen asiantuntijaryhmän ryhmän toimintaan ja tekee tarvittavia psykologisia tutkimuksia kokonaisarvioinnin pohjalta. Harjavallan toisen asteen opiskeluhuollon psykologipalvelu koskee myös aikuisopiskelijoita.

Hyödyllisiä linkkejä
Nuorten mielenterveystalo

Harjavalta