Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kuntoutusohjaus, lapset ja nuoret

Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija ohjaavat ja neuvovat asiakasta / potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuspalvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa.


Tavoitteena on asiakkaiden
  • Kuntoutustarpeen varhainen tunnistaminen
  • Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen
  • Tarkoituksenmukaisten kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien piiriin ohjaaminen
  • Kuntoutusprosessin tukeminen: suunnittelu, hakemukset, anomukset, lausunnot, seuranta
  • Elin- ja toimintaympäristössä selviytymisen tukeminen

Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden lähtökohtana ovat kuntoutusprosessien oikea-aikainen käynnistäminen kuntoutujan voimavarat huomioiden.

Teemme yhteistyötä kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamiseksi yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan eri kuntoutuksen palvelujärjestelmien ja yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteyshenkilöinä kodin, sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten välillä.


Kuntoutusohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja Sanna Nieminen tekee 2-3 käynnin nepsy-ohjausjaksoja, joiden yhteydessä kartoitetaan tarvittavia palveluita ja Kelan kuntoutuksia ja tehdään jatkosuunnitelmaa.

Kuntoutussuunnittelija Johanna Hakala on nuorten asiakasyhteistyöryhmän sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden vastuuhenkilö.

(tulosta kaksipuoleisena ja taita keskeltä)


Lääkinnällinen kuntoutus

Yhteystiedot

Johanna Hakala

kuntoutussuunnittelija

Sanna Nieminen

kuntoutusohjaaja