Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Isyyden selvittäminen

Jos lapsen äiti ei ole avioliitossa lapsen syntyessä, vahvistetaan lapsen isyys tunnustuksen perusteella tai tuomioistuimen päätöksellä. Isyys voidaan tunnustaa ennen lapsen syntymää lastenvalvojan lisäksi sen kunnan äitiysneuvolassa, jossa äidille ja miehelle on annettu raskaudenaikaisia neuvolapalveluita. Ennakkotunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä sopimuksen syntyvän lapsen yhteishuoltajuudesta.

Mies, joka on ennakolta tunnustanut isyytensä, voi peruuttaa tunnustamisensa ilmoittamalla siitä kirjallisesti isyyden selvittämisestä huolehtivalle lastenvalvojalle viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Tämän jälkeen tunnustaminen on vaikutukseton ja isyyden vahvistamisasia etenee lapsen synnyttyä perusmuotoiseen isyyden selvittämiseen.

Mikäli isyyttä ei ole tunnustettu ennen lapsen syntymää, voidaan isyys tunnustaa lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona. Lastenvalvoja selvittää myös avioliitossa syntyneen lapsen isyyden, jos lapsen äiti ja aviomies yhdessä pyytävät isyyden selvittämistä ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä. Lastenvalvoja voi selvittää isyyden myös silloin, kun toinen mies on tunnustanut tai ilmoittanut aikovansa tunnustaa avioliiton aikana syntyneen lapsen, ja lapsen äiti ja aviomies hyväksyvät isyyden selvittämisen.

Oikeusgeneettinen isyystutkimus (DNA-tutkimus) tehdään, kun biologisen isyyden suhteen on epävarmuutta tai epäselvyyttä. Tutkimuksen voi tilata lastenvalvoja, jos mahdollinen isä pyytää sitä tai lastenvalvoja muutoin katsoo tutkimuksen tarpeelliseksi. Posken sisäpinnan sivelynäyte otetaan äidiltä, mahdolliselta isältä ja lapselta lastenvalvojan valvonnassa. Näytteet lähetetään tutkittaviksi Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselle.

Isyyden vahvistamisen jälkeen lapsen huoltajana on äiti. Vanhemmat voivat kuitenkin sopia, että lapsen huolto kuuluu molemmille vanhemmille yhteisesti. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, he voivat laatia lastenvalvojan luona sopimuksen lapsen asumisesta, tapaamisoikeudesta ja elatuksesta.

Yhteystiedot

Eurajoki

Taina Engblom
Riitta Räikkönen
Tarja Valtonen

Perheoikeudellisten palvelujen esihenkilö