Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonnassa etsitään yhdessä perheen kanssa ratkaisuja huolenaiheisiin. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Kasvatus- ja perheneuvonta

Kasvatus- ja perheneuvonta on osa Kessoten verkostomaista perhekeskusta sekä varhaisen tuen tiimiä. Kasvatus- ja perheneuvonnassa etsitään yhdessä perheen kanssa ratkaisuja huolenaiheisiin. Työskentelyn tavoitteena on tarjota perheille apua ja tukea, mahdollisimman oikea-aikaisesti. Kasvatus- ja perheneuvonnassa työskentelee psykologi, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja sekä lääkäri. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Palvelut on tarkoitettu 0-17 -vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen sekä vanhemmille, jotka odottavat lasta.

Kasvatus- ja perheneuvontaan voit ottaa yhteyttä, kun

 • olet huolissasi lapsesi tai nuoresi käyttäytymisestä, kehityksestä, mielialasta ja tunne-elämästä
 • lapsellasi on pulmia kotona, koulussa, päivähoidossa tai kavereiden kanssa
 • tarvitset keinoja ja tukea lapsesi kasvattamiseen ja vanhempana jaksamiseen esim. rajojen asettamisessa lapselle tai nuorelle
 • toivot keskusteluapua perheesi ristiriitatilanteisiin
 • toivot apua parisuhteen ongelmiin
 • harkitset avio/avoeroa tai perheesi tarvitsee apua erosta selviämiseen
 • lastasi tai perhettäsi on kohdannut yllättävä tapahtuma (esim. kuolema, onnettomuus tai sairaus)

Kasvatus- ja perheneuvonnassa tehdään työtä yhdessä lapsen ja koko perheen kanssa. Toisinaan tarvitaan myös yhteistyötä lapsen opettajan, terveydenhoitajan tai päivähoidon työntekijän kanssa. Nämä yhteydenpidot tapahtuvat aina perheen luvalla ja usein perheet ovat itse mukana neuvotteluissa.

Kasvatus- ja perheneuvonnan työmuotoja ovat

 • lapsen/nuoren kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset sekä vanhempien haastattelu
 • lapsen/nuoren kasvuun, kehitykseen ja tunne- elämään liittyvä ohjaus ja neuvonta
 • lapsen ja nuoren yksilöterapiat
 • pari- ja perheterapeuttiset keskustelut
 • perheneuvonta/uusperheneuvonta
 • puhelinneuvonta ja konsultaatiot
 • avioliittolain mukainen perheasioiden sovittelu vapaaehtoisena keskustelumahdollisuutena avio- tai avoeroa miettiville tai avioeroon päätyneille pareille.

Kaikkien työntekijöidemme sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi


“Sinne missä perheet ovat, ihmislähtöistä ja asiakaskeskeisiä palveluja!”

Perhekeskus


Lomakkeet:

Satakunnan hyvinvointialueen henkilötietojen tarkastuspyynnön löydät täältä.

Yhteystiedot

Kasvatus- ja perheneuvonta sijaitsee Harjavallan terveysasemalla.

Kasvatus- ja perheneuvonnan ajanvaraus ja ohjaus
Aukioloajat: ma-to klo 11-12
Mari Savolainen

sosiaalityöntekijä

Sirkku Kiesewetter

sosiaalityöntekijä

Piia Kotikivi

Johtava sosiaalityöntekijä

Sarita Laitinen

sosiaaliohjaaja