Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuollon palvelut kuuluvat lukioiden, ammatillista peruskoulutusta antavien oppilaitosten oppilaille. Opiskeluterveydenhuolto käsittää toiminnan niin yhteisö- kuin yksilötasollakin, sisältäen sekä sairauden hoidon että terveyden edistämisen. Opiskeluterveydenhuolto on siis sairauksien hoidon lisäksi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä tukevien opiskeluolosuhteiden edistämistä sekä opiskelukykyä heikentävien tekijöiden korjaaminen ja hoitamista. Opiskeluterveydenhuolto käsittää kaikki opiskelijoiden elämänvaiheeseen ja opiskeluun liittyvät terveyteen vaikuttavat asiat. Opiskeluterveydenhuollossa ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa terveydenhuollon, oppilaitosten ja opiskelijoiden omien organisaatioiden kesken.


Terveystarkastukset


Terveystarkastuksen tehtävänä on saada kokonaiskäsitys opiskelijan terveydestä ja hyvinvoinnista sekä ohjata opiskelijaa tekemään terveyttä edistäviä valintoja. Keskeistä on opiskelijan elämäntilanteen, itsetunnon ja voimavarojen, motivaation ja riskien kartoitus, muutoshalukkuus tai muutoksen esteiden kartoitus. Terveystarkastus perustuu opiskelijan haastatteluun, työterveydelliseen riskinarvioon ja ohjaukseen. Ammatillisen koulutuksen terveystarkastuksissa kiinnitetään huomiota opiskelualaan liittyviin terveydellisiin vaatimuksiin ja otetaan huomioon työelämää koskevat lait ja säädökset. Opiskelijan terveystarkastuksessa tulee arvioida opiskelijan terveydentilaa myös opinnoista selviytymisen kannalta. Opiskelijoiden ensimmäisen vuoden terveystarkastuksia voidaan pitää ikäryhmä- tai elämänvaihetarkastuksina, joiden tarkoituksena on:

  • Selvittää yhdessä opiskelijan kanssa opiskelijan elämäntilanne, elämäntavat, sosiaaliset verkostot ja opiskelun osana hyvinvoinnin kokonaisuutta
  • Tukea ja vahvistaa voimavaroja
  • Havaita elämäntapoihin liittyvät riskit ja antaa ohjausta ja neuvontaa niiden vähentämiseksi.
  • Arvioida opiskelijan terveydentilaa opinnoista selviytymisen kannalta
  • Ohjata opiskelija palvelujen piiriin, jos löytyy toimintakykyä uhkaavia tai sitä haittaavia ongelmia.
  • Suunnitella kroonisten sairauksien seuranta, hoito ja kuntoutus opiskelun ajaksi
  • Selvittää erityisopiskelijan tarvitsemat kuntoutus- ja tukitoimet yhdessä oppilaitoksen ja muiden tahojen kanssa
  • Selvittää raskauden ehkäisyn ja seksuaaliterveysneuvonnan tarve.
  • Tiedottaa opiskeluterveydenhuollon tarjoamista palveluista.

Terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus tehdään kaikille ammatillisen perus- tai aikuiskoulutuksen ja lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Lääkärintarkastus tehdään lukioissa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskeleville ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Aikuisopiskelijoille tarkastus tehdään seulontaperusteisesti. Terveydenhoitajan tekemän terveystarkastuksen perusteella arvioidaan lääkärintarkastuksen tarvetta ja ajankohtaa.


Yhteydenotot lääkäreihin terveydenhoitajan kautta.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Avaa Omaolo

Eurajoki

Eurajoen lukio

Niina Poutala

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 8-9

Eurajoen Kristillinen opisto

Niina Poutala

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 8-9

Kuraattori

Katja Verronen

kuraattori

Soittoajat: Eurajoen Lukio ja kristillinen opisto