Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on ennaltaehkäisevää terveydenhuoltotyötä. Neuvolassa alkanutta lapsen ja hänen perheensä terveyden ja hyvinvoinnin seurantaa, arviointia ja edistämistä jatketaan kouluterveydenhuollossa. Kouluterveydenhuoltoa toteuttavat terveydenhoitaja ja lääkäri. Sitä toteutetaan yksilöllisten terveystarkastusten avulla sekä luokan hyvinvointia arvioimalla.

Kouluterveydenhuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Kouluterveydenhuollon tehtävä on osaltaan seurata kouluympäristön terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Terveydenhuollon henkilöstö toimii näissä asioissa mm. koulu- ja työsuojeluviranomaisten sekä terveystarkastajan kanssa.


Kouluterveydenhoitajalle seuraavissa tilanteissa:
  • pienet hoitotoimenpiteet (esim. ompeleiden poisto)
  • koulussa äkillisesti sairastuessa ja ensiapu koulutapaturman sattuessa
  • kun terveydentilassa ja hyvinvoinnissa on jotakin huolestuttavaa
  • kun halutaan lisätietoa ravitsemukseen tai syömiseen liittyvissä asioissa
  • kun halutaan apua päihdeongelmiin
  • kun halutaan keskustella kasvamisesta ja murrosiästä
  • kun halutaan keskustella seurusteluun tai seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista

Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat määräajoin tehtävissä terveystarkastuksissa vuosittain
  • oppilaan tarkastus sisältää kuhunkin ikäluokkaan kuuluvat seulontatutkimukset ja neuvonnan sekä rokotusohjelman mukaiset rokotukset
  • tarvittaessa oppilas ohjataan lääkärille tai muihin jatkotutkimuksiin

Laajemmat terveystarkastukset suoritetaan 1., 5. ja 8. luokalla, tällöin tarkastuksen suorittavat sekä terveydenhoitaja että lääkäri. Näihin tarkastuksiin kutsutaan myös huoltaja mukaan. Koululaisten sairaanhoito (esim. korva- ja silmätulehdukset) toteutetaan terveysasemilla. Myös pitkäaikaissairauksien hoito toteutetaan terveysasemalla/erikoissairaanhoidossa.

Kouluterveydenhuollolla on keskeinen rooli yhteistyössä huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa oppilaan terveyden ja siihen liittyvän psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä. Huoltaja voi tarvittaessa ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan kaikissa lapsen terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen liittyvissä asioissa.


Yhteydenotot lääkäreihin terveydenhoitajan kautta.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Avaa Omaolo

Eurajoki

Luvian yhtenäiskoulu (ma-to)

Tiia-Maria Tikkanen

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-to klo 8-9
Krista Lehtiniemi

terveydenhoitaja

Soittoajat: Elokuusta 2023 alkaen.

Kuraattori

Eeva Suula

kuraattori

Soittoajat: Luvian yhteiskoulu

Huhdan, Keskustan, Kuivalahden, Lapijoen, Rikantilan, Linnamaan ja Sydänmaan koulut

Marjut Mikkonen

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 8-9

Eurajoen Yhteiskoulu (yläkoulu ja lukio)

Niina Poutala

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 8-9

Kuraattorit

Ellimaija Leppänen

kuraattori

Soittoajat: alakoulut
Sari Seikkula

kuraattori

Soittoajat: Yhteiskoulu
Katja Verronen

kuraattori

Soittoajat: Eurajoen Lukio ja kristillinen opisto