Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Äitiysneuvola

Äitiysneuvolatoiminnan tavoitteena on turvata raskaana olevan naisen ja sikiön terveys ja hyvinvointi. Lisäksi tavoitteena on edistää tulevien vanhempien ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia sekä tulevan lapsen kehitysympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Äitiysneuvolassa tunnistetaan mahdollisimman varhain raskausaikaiset ongelmat ja häiriöt sekä järjestetään viiveettä tarvittavaa hoitoa, apua ja tukea. Äitiysneuvolat osallistuvat terveyserojen kaventamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen muun muassa varhaisen kohdennetun tuen avulla.

Äitiysneuvolan tavoitteena vanhempien näkökulmasta on, että vanhemmat

  • tietävät, minkälaisia muutoksia raskaus, synnytys sekä lapsen hoito ja kasvatus tuovat henkilökohtaiseen ja perheen elämään, ja ovat saaneet valmiuksia niiden kohtaamiseen
  • kokevat, että heitä on kuultu ja että he ovat voineet keskustella mahdollisesta epävarmuudestaan ja tuen tarpeistaan
  • ovat voineet aktiivisesti osallistua raskausaikaiseen hoitoonsa ja ovat saaneet tarvitsemaansa tukea ja apua viiveettä
  • ovat tietoisempia omista ja perheen voimavaroista sekä perhe-elämää mahdollisesti kuormittavista tekijöistä sekä siitä, miten he voivat itse toimia perheensä hyväksi
  • ovat saaneet valmiuksia omien ja koko perheen terveystottumusten tarkasteluun sekä niiden ylläpitoon ja mahdolliseen muuttamiseen oman hyvinvointinsa, tulevan lapsen tottumusten ja koko perheen hyvinvoinnin näkökulmasta
  • kokevat saaneensa vahvistusta äidiksi ja isäksi kasvuun sekä parisuhteen hoitamiseen (tähän sisältyy myös vauvaa koskevien mielikuvien käsittely)
  • voivat tunnustaa isyyden ja tehdä yhteishuoltajuussopimuksen jo ennen lapsen syntymää (Isyyslaki 11/2015), silloin kun vanhemmat ovat yksimielisiä isyydestä
  • ovat saaneet vertaistukea, tiedostavat omat verkostonsa ja tietävät, mistä voivat tarvitessaan saada apua ja tukea

Seurannat äitiysneuvolassa


Neuvola-asetuksessa säädetään määräaikaisista terveystarkastuksista ja terveysneuvonnasta. Määräaikaisiin terveystarkastuksiin sisältyy laaja terveystarkastus, joissa tuetaan vanhempien ja koko perheen hyvinvointia. Äitiysneuvolassa järjestetään yksi lasta odottavan perheen laaja terveystarkastus. Käyntejä äitiysneuvolassa on yhteensä noin 9-13.

Sikiöseulontoja raskauden aikana on vanhempien niin halutessa järjestetään Satakunnan keskussairaalassa kaksi; lisätietoja seulonnoista:

Tietoa sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulonnoista THL:n sivuilta.

Äitiysneuvola järjestää säännöllisesti perhevalmennuksia, joissa käsitellään vanhemmuutta, vauvan hoitoa, etuuksia, jaksamista, terveellisiä elämäntapoja ja raskauden aikaista liikuntaa ja lantiopohjalihasten harjoitteita.

Vastasyntyneen perheen luokse äitiysneuvolan hoitaja tekee kotikäynnin, jossa seurataan äidin ja vauvan terveydentilaa sekä koko perheen hyvinvointia. Tämän jälkeen perhe voi siirtyä lastenneuvolan asiakkaaksi.


Ajanvaraukset vain puhelimitse äitiysneuvolan hoitajilta ma-pe klo 12-13.
Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi.
Huom! Älä lähetä salassapidettäviä tietoja sähköpostilla.

Tee oirearvio Omaolo-palvelussa

Avaa Omaolo

Eurajoki

Eurajoki

Päivi Suominen

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 12-13

Luvia

Anna Saarinen

terveydenhoitaja

Soittoajat: ma-pe klo 12-13