Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kotiin annettavat palvelut

Ikäihmisten neuvonnan ja palveluohjauksen yhteystiedot sekä tietoa kotihoidosta, palveluasumisesta, omaishoidosta ja kuntouttavasta päivätoiminnasta.

Kotiin annettavat palvelut ja ikääntyneiden varhaisen tuen palvelut

Kessoten alueella ikäihmisten kotona selviytymistä tuetaan järjestämällä erilaisia palveluja kotiin. Asiakkaan avun- ja palvelutarpeen kartoitetaan kotikäynnillä. Asiakkaan kanssa neuvotellessa otetaan huomioon hänen omat voimavaransa ja suunnittelemme palvelut yhdessä ikäihmisen ja tämän omaisten kanssa. 

Ikäihmisten asiakasohjauksen numero 044 701 0328

Palvelee arkisin klo 9–15.

Palveluneuvonnan LiveChat -palvelu loppuu helmikuun alussa. Voit olla yhteydessä palveluneuvojaan sähköpostilla: palveluneuvonta@kessote.fi

Kotiin annettavista palveluista ja ikääntyneiden varhaisen tuen palveluiden kokonaisuudesta vastaa avopalvelupäällikkö Kirsi-Marja Polo, p. 040 488 6296. Hänen toimistonsa on Vanhainkoti Hopearannassa, Suvannontie 2, 29200 Harjavalta. 

Ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus

Palveluneuvontaan otetaan yhteyttä, kun ikäihminen tai hänen läheisensä haluaa tietoa Kessoten tarjoamista palveluista, yksityisistä tarjolla olevista palveluista ja muista ikäihmisille tärkeistä asioista. Tavoitteena on edistää ikäihmisten selviytymistä, toimintakykyä ja omatoimisuutta ensisijaisesti heidän omissa kodeissaan.

Palveluneuvonnan tehtävä on antaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää neuvontaa sekä välittää tietoa palveluista ja etuuksista alueen ikäihmisille, heidän läheisille sekä muille ikäihmisen tilanteesta kiinnostuneille. Palveluneuvonta edistää asiakkaiden osallisuutta, selvittää alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa palveluohjaukseen.

Palveluohjaajat avustavat seuraavissa asioissa kun tarvitset apua:

  • tietoa kotiin tuotettavista palveluista
  • apua erilaisten hakemusten täyttämisessä
  • tietoa haettavissa olevista ikäihmisten etuuksista
  • palveluntarpeen arvioinnista tai hyvinvointia edistävästä kotikäynnistä

Palveluohjaajat vastaavat ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnista. Heihin otetaan yhteyttä uusissa asiakastapauksissa ja palvelutarpeen muuttuessa. Palveluohjaajat päättävät kotiin annettavista tukipalveluista. Heidät tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla, asioimalla paikan päällä tai ajanvarauksella.

Kaikkien työntekijöiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@sata.fi (ilman ääkkösiä ja erikoismerkkejä).


Palveluohjaajan tavoittaa puhelimitse, sähköpostilla, asioimalla paikan päällä tai ajanvarauksella. 

Palveluohjaajat

Eurajoki

Minna Kuusisto

Palveluohjaaja

Soittoajat: klo 9-14 (arkisin)