Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Ikäihmisten perhehoito on tarkoitettu henkilöille, jonka huolenpitoa ei voida järjestää hänen omassa kodissaan riittävästi, eikä henkilön katsota olevan laitoshoidon tarpeessa (sosiaalihuoltolaki 710/1982 §25). Perhehoidolla tarkoitetaan ikäihmisen hoidon ja hoivan, kuntoutuksen tai muun ympärivuorokautisen tai osa-aikaisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kodissa. Tavoitteena on toteuttaa perheenomaista hoitoa sekä edistää perusturvallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä.

Kessoten kunnat kuuluvat seudulliseen perhehoitoon, jonka koordinoinnista vastaa Euran kunta.
Katso myös Seudullinen perhehoidon toimintaohje.

Lisätietoa perhehoidosta saa myös Perhehoitoliiton sivuilta sekä puhelimitse tai sähköpostilla seudullisen perhehoidon koordinaattorilta: Marja-Leena Kavasto, puh. 044 422 4425
marja-leena.kavasto@eura.fi.

Perhehoidon yhteyshenkilö

Yhteyshenkilö Kessotessa on asumispalvelupäällikkö Jaana Tuokkola, puh. 044 312 4327.

Lisätietoja perhehoidosta antavat

Eurajoki

Hanna Leskinen

kotiutuskoordinaattori

Soittoajat: klo 9-14 (arkisin)