Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Omaolo

Oireiden ja terveysongelmien arviointi ja toimintasuositukset

Siirry Omaolo-palveluun

Kessote Vihta

Lasten koronarokotukset, lastenneuvola, ehkäisyneuvola, aikuisten terveystarkastukset (40-vuotiaan miehen terveystarkastus ja työttömän työnhakijan terveystarkastus), influenssarokotukset (syksyisin)

Siirry ajanvaraukseen

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kotikuntoutuksella edistetään ja tuetaan asiakkaan omatoimisuutta arjen päivittäisissä toimissa, kun kotona selviytyminen on uhattuna. Kotikuntoutuksen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn parantaminen ja säilyminen sekä elämänlaadun ja turvallisuudentunteen parantaminen, niin että kotona voi asua mahdollisimman pitkään. Kotikuntoutuksen kohderyhmä ovat yleensä ikääntyneet ja sitä suunnataan uusille kotihoidon asiakkaille, sairaalasta kotiutuville asiakkaille, lisääntyneen kotihoidon määrän tarpeessa oleville asiakkaille.


Tavoitteena on, että kaikki asiakkaan kanssa toimivat eri ammattilaiset edistävät hänen kuntoutumistaan yhteisen päämäärän ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Kotikuntoutus on asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa harjoittelemaan omassa tutussa ympäristössään arjen toimintoja moniammatillisella tuella ja asiakkaan tarvitsemalla ohjauksella.

Kotikuntoutustarpeen arviointia varten voi pyynnön tehdä asiakas itse, omainen / läheinen, lääkäri, fysioterapeutti, muu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen.

Kotikuntoutusjakso koostuu alkuarvioinnista, tavoitteiden asettelusta asiakkaan voimavarat huomioiden, kotikuntoutussuunnitelman teosta, kotikuntoutuksen toteutuksesta, loppuarvioinnista sekä jatkosuunnitelman tekemisestä ja toteuttamisen järjestämisestä.
Kotikuntoutusjakson aikana selvitetään esim. asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyä, apuvälinetarvetta, asunnonmuutostöiden tarvetta ja kuntoutumismahdollisuuksia sekä harjoitellaan arkisia asioita ja tehdään liikkumis- ja toimintakykyä parantavia harjoitteita, jotka painottuvat usein lihasvoima- ja tasapainoharjoitteisiin. Kotikuntoutusjakson pituus voi vaihdella asiakkaan tarpeen mukaan.


Kotikuntoutuksen asiakasmaksut:
  • Fysioterapeutin / kuntohoitajan kotikäynti 12,20 €
  • Säännöllisen kotihoidon asiakkaille jakso sisältyy kotihoidon kuukausimaksuun

Yhteystiedot

Eurajoki

Maili Vuoristo

kuntohoitaja, geronomi

Anette Nyman

fysioterapeutti