Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Kessoten alueella ei toimi varsinaista katkaisuhoitoasemaa. Katkaisuhoitoja toteutetaan tämän takia mahdollisuuksien mukaan Harjavallan pääterveysasemalla sijaitsevassa terveyskeskussairaalassa. Terveyskeskussairaalaan potilaita voidaan ottaa Kessoten terveysasemien lääkäreiden toimesta sekä Satakunnan yhteispäivystyksestä.

Lähin katkaisuhoitoasema toimii Porissa. Lisäksi katkaisuhoitoon voi hakeutua A-klinikka Oy:n ylläpitämälle katkaisuhoitoasemalle Turkuun.
Katkaisuhoitoasemille ei tarvita lähetettä.

Porin katkaisuhoitoasema
Veturitallinpolku 4, 28120 PORI
puh. 044 701 6250