Siirry sisältöön
Hoitoon hakeutuminen

Minun asiointini

Yhteys omalle terveysasemalle

Siirry palveluun

SataDiag Vihta

Ajanvaraus laboratoriotutkimuksiin

Siirry ajanvaraukseen

Pyydä apua -nappi

Yhteys sosiaalipalveluihin

Siirry palveluun

Kessoten sähköinen ajanvaraus

Ajanvaraus lastenneuvolaan, ehkäisyneuvolaan ja aikuisneuvolaan.

Siirry ajanvaraukseen

Hallinto ja päätöksenteko

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaminen perustuu kuntayhtymän perussopimukseen, hallinto- ja toimintasääntöön, talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan sekä yhtymävaltuustoon ja -hallituksen päätöksiin.

Keski-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ylin päätösvalta on yhtymävaltuustolla, johon jäsenkuntien kunnanvaltuustot valitsevat jäsenet. Yhtymävaltuusto vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta.

Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen. Yhtymähallituksen tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta sekä valvoa kuntayhtymän etua. Yhtymähallitus keskittyy erityisesti kuntayhtymän strategisten tavoitteiden toteuttamiseen. Yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän operatiivisena johtajana toimii kuntayhtymän johtaja, Hanna-Leena Markki.

Yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimivat palvelualuejohtajat, jotka vastaavat palvelualueensa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstöstä sekä johtavat ja kehittävät toimintaa.

Päätöksentekoa ja hallintoa on määritelty tarkemmin kuntayhtymän hallintosäännössä.