Työterveyshuolto

Työterveyshuolto on työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka työpaikkojen kanssa yhteistyössä huolehtii henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä sekä työturvallisuudesta.

Työterveyshuoltolakiin 1383/2001 perustuen työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto, jonka sisältö vaihtelee toimialoittain. Työnantaja voi halutessaan järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoitopalveluja, jotka perustuvat työolojen tuntemukseen. Työnantaja ja työterveyshuolto laativat kirjallisen sopimuksen palvelujen tuottamisesta ja laajuudesta.

Työterveyshuollon palveluita voivat yritysten lisäksi ostaa myös yksityiset yrittäjät ja maatalousyrittäjät.

Työterveyshuollon toimintamuotoja ovat mm.

  • työpaikkaselvitykset toimenpide-ehdotuksineen
  • yrityksen työterveyshuollon toimintasuunnitelman laatiminen
  • terveystarkastukset
  • ryhmätoiminta työpaikan tarpeiden mukaan
  • kuntoutusyhteistyö
  • kuntotestaukset (+ohjaus ja neuvonta)
  • ensiapukurssien järjestäminen
  • sairauksien tutkimus ja hoito

Kustannukset

Työterveyshuolto laskuttaa yritykseltä sopimuksen mukaisista palveluista palveluhinnaston mukaiset maksut. Kansaneläkelaitos korvaa työterveyshuollon kustannuksista yritykselle 50-60% tuotteesta riippuen (lakisääteinen 60%, sairaanhoito + muu vapaaehtoinen 50%). Yritys hakee korvauksen KELAlta 6 kuukauden kuluttua tilikautensa päättymisestä. 

Liittyminen työterveyshuoltoon

Kun työnantajana tai yrittäjänä haluatte ostaa työterveyshuoltopalveluja meiltä, ottakaa yhteyttä oheisella ilmoittautumislomakkeella ja otamme teihin yhteyttä. Ilmoittautumislomake (doc) (31 KB)