TEKOJA - Tehostettu kotikuntoutusjakso

Tehostetun kotikuntoutusjakson tiimi työskentelee koko kuntayhtymän alueella. Tehostetulla kotikuntoutusjaksolla jokainen kotikäynti on potilaan toimintakykyä arvioiva ja omatoimisuutta tukeva.

Tehostetun kotikuntoutusjakson alkaessa, TEKOJA-tiimi tekee alkukartoituskäynnin kotiin. Alkukartoituskäynnillä selvitetään toimintakykyä, ravitsemusta, mielialaa ja sosiaalisia verkostoja. Tehdyn alkukartoituksen perusteella potilaalle laaditaan kuntoutumis-, hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä potilaan ja hänen läheistensä kanssa. Suunnitelman lähtökohtana ovat kuntoutujan omat arjen tavoitteet

Jakson tavoitteina ovat toimintakyvyn parantaminen, omatoimisuuden ja turvallisuuden tunteen lisääminen sekä palvelutarpeen vähentäminen.

Kotikuntoutusjaksolle soveltuvat esimerkiksi

  • henkilöt, joita tarjotaan säännöllisen kotihoidon uusiksi asiakkaiksi 
  • kotihoidon asiakkaat, joiden kotona pärjääminen heikentynyt oleellisesti nopeaan tahtiin ja uhkana on, ettei asiakas pärjää enää kotona
  • sairaalaosastoilta kotiutuvat potilaat, joille pyritään varmistamaan turvallinen kotiutus (esim. lonkkaleikkauksen jälkeen)

Tehostetulle kotikuntoutusjaksolle pääsee lääkärin tai kunnan SAS-työryhmän suosituksella.

Kotikuntoutusjakson sisältö

Kuntoutuksen sisältö ei välttämättä ole aina fysio- tai toimintaterapiaa, vaan usein arkisten asioiden (pukeutuminen, aamupalanlaitto ja pesut) harjoittelua. Potilaan oma motivaatio on tärkeää tavoitteiden saavuttamisessa. Kuntoutumissuunnitelmaan kirjataan myös läheisten osallistuminen arkeen. Tarvittaessa oman kunnan kotihoito on mukana kuntoutuksessa.

Tehostettu kuntoutusjakso kestää 2–4 viikkoa.  Käyntikertojen määrä vaihtelee kuntoutujan tarpeen mukaan. Jakson päätteeksi arvioidaan kotihoidon ja muiden palveluiden jatkotarve.

Tehostetun kotikuntoutusjakson asiakasmaksut

  • hoitajakäynti 12,10€ (enintään 3 kertaa/vrk)
  • lääkärikäynti 19,10€
  • säännöllisen kotihoidon asiakkaille jakso sisältyy kotihoidon kuukausimaksuun