Palliatiivisen hoidon poliklinikka

Palliatiiviseen eli oireenmukaiseen hoitoon siirrytään parantumattoman sairauden aktiivihoitojen päätyttyä. Asiakkaan elämänlaatua pyritään kohentamaan oireita helpottamalla.

Palliatiivinen poliklinikka toimii Harjavallan terveyskeskussairaalan yhteydessä. 

Poliklinikalle asiakkaat tulevat pääasiassa erikoissairaanhoidon puolelta lääkärin lähetteellä, myös ilman lähetettä yhteydenotto on mahdollinen.

Palliatiivisen poliklinikan lääkäri on asiakkaan omalääkäri, joka vastaa kokonaishoidosta. Poliklinikan tarkoitus on tukea asiakkaan kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Yhteistyötä tehdään kotisairaalan, kotisairaanhoidon, kotihoidon sekä Satakunnan Syöpäyhdistyksen sairaanhoitajien kanssa. 

Ensimmäisellä käynnillä lääkäri ja sairaanhoitaja kartoittavat asiakkaan kokonaistilanteen, arvioiden hoidon tarpeen. Kotikäyntejä lääkäri ja sairaanhoitaja tekevät tarvittaessa.

Poliklinikan yhtenä tavoitteena on luottamuksellisen hoitosuhteen luominen sekä asiakkaan ja omaisen yhteydenoton vaivattomuus. Voinnin heiketessä asiakas on oikeutettu osastohoitoon ilman erillistä lähetettä. 

Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita mukaan poliklinikalle!