Harjavallan terveyskeskussairaalan osasto

Osastolla on 40 hoitopaikkaa.

Osastomme tehtävänä on

  • akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hyvä hoito, kuntoutus ja ohjaus
  • potilaiden jatkohoidon järjestäminen, tarvittaessa hoitoneuvottelu
  • laadukas saattohoito

Osastomme toimintaa ohjaa toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toimintamalli:

  • Tuetaan potilaan omia voimavaroja työntekijän avustaessa häntä vain tarvittaessa.
  • Tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen niin, että potilaan kotona asumisen edellytykset jatkuvat.
  • Omaisten huomiointi edistää potilaan toimintakyvyn ylläpysymistä ja paranemista.
  • Itsenäinen selviytyminen edistää omanarvontunnetta ja itsemääräämisoikeutta.

Tervetuloa osastolle!

Vierailuaika on klo 13–19.