Harjavallan terveyskeskussairaalan osasto

Osastolla on 30 hoitopaikkaa.

Osastomme tehtävänä on

 • akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hyvä hoito, kuntoutus ja ohjaus
 • potilaiden jatkohoidon järjestäminen, tarvittaessa hoitoneuvottelu
 • laadukas saattohoito

Osastomme toimintaa ohjaa toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toimintamalli:

 • Tuetaan potilaan omia voimavaroja työntekijän avustaessa häntä vain tarvittaessa.
 • Tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen niin, että potilaan kotona asumisen edellytykset jatkuvat.
 • Omaisten huomiointi edistää potilaan toimintakyvyn ylläpysymistä ja paranemista.
 • Itsenäinen selviytyminen edistää omanarvontunnetta ja itsemääräämisoikeutta.

Tervetuloa osastolle!

Vierailuaika on klo 13–19.


Eurajoen terveyskeskussairaalan osasto

Osastolla on 10 hoitopaikkaa.

Osastomme tehtävänä on

 • akuuttia sairaanhoitoa tarvitsevien potilaiden hyvä hoito, kuntoutus ja ohjaus
 • potilaiden jatkohoidon järjestäminen, tarvittaessa hoitoneuvottelu
 • laadukas saattohoito

Osastomme toimintaa ohjaa toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toimintamalli:

 • tuetaan potilaan omia voimavaroja työntekijän avustaessa häntä vain tarvittaessa
 • tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen niin, että potilaan kotona asumisen edellytykset jatkuvat
 • omaisten huomiointi edistää potilaan toimintakyvyn ylläpysymistä ja paranemista
 • itsenäinen selviytyminen edistää omanarvontunnetta ja itsemääräämisoikeutta

Tervetuloa osastolle!

Vierailuaika on klo 13–19.