Määräaikaiset suun terveystarkastukset

Valtioneuvoston asetuksen (Asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta:, 10 §) mukaisesti kutsumme kaikki lapset ja nuoret määräaikaiseen suun terveystarkastukseen:

  • 1–2-vuotiaana
  • 3–4-vuotiaana
  • 5–6-vuotiaana
  • 1. luokalla
  • 5. luokalla
  • 8. luokalla

Näiden lisäksi lasten ja nuorten suun terveystarkastuksiin kutsutaan todetun yksilöllisen tarpeen mukaisesti. Oikomishoidon tarve arvioidaan suun terveystarkastusten yhteydessä.