Puheterapeutti

Puheterapeutin työkenttää ovat puheen, kielen, äänen, vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin häiriöt, niiden ennaltaehkäisy, arvioiminen, tutkiminen ja kuntouttaminen.

Terveyskeskuspuheterapeutin palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille, mutta työajasta suurin osa (n. 90 %) suuntautuu alle kouluikäisten lasten arviointiin, tutkimukseen ja kuntoutukseen. Puheterapiaresursseista valtaosa painottuu vaikeimpien lastenneurologisten häiriöryhmien kuntouttamiseen. Näitä ovat esimerkiksi puheen ja kielen kehityksen erityisvaikeudet (dysfasiat), dyspraksiat ja puheen sujuvuuden häiriöt (änkytys ja sokellus). Aikuisneurologisista häiriöryhmistä yleisimpiä ovat afasiat, dysartriat ja äänihäiriöt. Lisäksi puheterapeutti ohjaa puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien käyttöön (AAC-menetelmät).

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee lähetteellä (lääkärit, neuvolaterveydenhoitajat, psykologi tms.) tai ottamalla suoraan yhteyttä paikkakunnan terveyskeskuspuheterapeuttiin.

Kaikki terveyskeskuspuheterapeutin käynnit ovat asiakkaalle maksuttomia ja luottamuksellisia.

Puheterapeutin vastaanotto sijaitsee Harjavallan terveysasemalla.
Osoite on Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.

Katso myös:

Harjavallan terveyskeskuksen puheterapiaresurssit

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila. Väestöpohja on noin 30 000 asukasta. Tällä hetkellä Harjavallan terveysasemalla on kolme (3) puheterapeutin virkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että puheterapeutin arviointikäynneille ja puheterapiajaksoille on jonoa, ja asiakkaat joutuvat useimmiten hieman odottamaan vastaanotolle pääsyä.