Perheneuvola

Perheneuvola auttaa lapsen tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä sekä perhe-elämän ja parisuhteen ongelmissa. 

Perheneuvolaan voit ottaa yhteyttä, kun 

  • lapsen tai nuoren kehitys, käyttäytyminen, mieliala tai sosiaalinen selviytyminen huolettavat
  • kun haluat keskustella lapsesi kasvatuksesta tai vanhemmuudesta
  • haluat apua perheesi kriisitilanteessa
  • perheessäsi on ristiriitoja tai, kun yhteisistä asioista puhuminen on vaikeaa
  • toivot apua parisuhteesi pulmiin
  • perheessäsi harkitaan eroa tai perheesi tarvitsee tukea erosta selviämiseen

Palvelut ovat luottamuksellisia, vapaaehtoisia ja maksuttomia. Lähetettä ei tarvita. Ajanvaraukset puhelimitse.Sosiaalihuoltoon lukeutuvaa kasvatus- ja perheneuvontaa annetaan lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden suoriutumisen ja omien voimavarojen vahvistamiseksi. Kasvatus- ja perheneuvontaan sisältyy lasten kasvuun ja kehitykseen, perhe-elämään, ihmissuhteisiin ja sosiaalisiin taitoihin liittyvää arviointia, ohjausta, asiantuntijaneuvontaa ja muuta tukea. Toimintamuotojamme asiakasvastaanottojen lisäksi ovat myös erityisalaamme koskevat konsultaatiot ja neuvonta yhteistyötahoille. 

Psykologin tekemällä tutkimuksella perheneuvolassa pyritään selvittämään lapsen tai nuoren oireiden taustaa ja kehityksen erityispiirteitä silloin, kun ongelmia ilmenee esim. käyttäytymisessä, mielialassa tai tunteiden säätelyssä. Psykologin tutkimus tehdään usein osana laajempaa selvittelyä, johon psykologin lisäksi osallistuvat perheneuvolan sosiaalityöntekijä ja tarvittaessa konsultoiva lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri. Myös perhe- ja parisuhdetutkimukset kuuluvat perheneuvolan työkenttään.

Palvelujamme arviointien ja tutkimusten lisäksi ovat lasten ja nuorten tukikeskustelut, lasten ja nuorten yksilöterapia, vanhempainohjaus, uusperheneuvonta, pariterapia/pariterapeuttiset keskustelut, perheterapia/perheterapeuttinen työskentely, perheiden kriisityö ja verkostotyö.Voit hyödyntää myös ilmaisia nettipalveluja:

Nuorten mielenterveystalon nettipalvelujen sivuilta löytyy luotettavaa tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista. Palveluista löytyy apua mm. ongelman vakavuustason määrittelyyn sekä erilaisia itseapuohjelmia ja -oppaita. Nettipalvelua voi käyttää kuka tahansa, nimettömänä ja ilman kirjautumista.

Lasten mielenterveystalon sisällöt keskittyvät alle 13-vuotiaiden lasten mielenterveysasioihin. Palvelua voivat käyttää lapset, heidän huoltajansa sekä lasten parissa toimivat ammattihenkilöt. Palvelun käyttäminen on täysin ilmaista eikä vaadi kirjautumista.

Mielenterveystalon Parisuhteen omahoito-ohjelma perustuu tutkittuihin menetelmiin ja kokemustietoon siitä, että läheisyys ja luottamus saavat aikaan elämänlaadun ja terveyden paranemista molemmille. Omahoito-ohjelman harjoitukset on kehitetty tukemaan parin vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä ja onnellisuutta.

Väestöliiton nettiluennot parisuhteesta ovat asiantuntijoiden pitämiä nettiluentoja parisuhdeaiheista.

Apua eroon kannustaa perheitä hakemaan apua erotilanteeseensa. Eron jälkeinen yhteinen vanhemmuus tai erosta selviäminen voivat tuntua haastavalta. Vanhempien yhteistyö eron jälkeen tukee sekä lapsen että vanhempien hyvinvointia. 

Erotietoa miehille -sivulta löydät tietoa mm. erotilanteesta, isyydestä ja miesten vertaistukeen perustuvista eroryhmistä.

Erokriisiin liittyvää tietoa löytyy Väestöliiton sivustolta. Eroajatukset tulevat harvoin yhtä aikaa molemmille osapuolille ja tavallista on, että toinen on valmistellut itseään eroon ja tilanne tulee toiselle yllätyksenä. Ja vaikka itse olisikin aloitteellinen eroamisessa, hylätyksi tulemisen ja yksinäisyyden tunteet, suru ja pettymys ovat tavallisia.

Mindfulness-harjoitus lapselle ja aikuiselle. Mindfulness-harjoittelu on mielen jumppaa, jossa harjoitellaan hyväksyvää levollista läsnäoloa tässä hetkessä. Tietoisuustaitojen harjoittelu yhdessä lapsen kanssa rauhoittaa oloa niin lapsella kuin aikuisella. Tietoisuustaitojen lisääntyessä lapsi voi oppia tunnistamaan itsessään kehollisia tuntemuksia erilaisissa tilanteissa.

Meidän perheen tunnetaidot.  Aikuista tarvitaan antamaan tunteille nimiä sekä selventämään tunteiden syitä ja niistä johtuvia seurauksia. Tunteista keskustelemalla lapsi oppii sanoja, joilla voi kuvata omia tunnetiloja. Muiden tunteiden huomioimisen opettelu kehittää sosiaalisia taitoja ja empatiakykyä.