Kuntayhtymän terveysasemien ja palvelujen joulun ja vuodenvaihteen ajan aukiolotiedot.

Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija

Kuntoutusohjaaja ja kuntoutussuunnittelija ohjaavat ja neuvovat asiakasta / potilasta ja hänen läheisiään kuntoutuspalvelujärjestelmiin liittyvissä asioissa.

Tavoitteena on asiakkaiden

 • Kuntoutustarpeen varhainen tunnistaminen 
 • Kuntoutusmahdollisuuksien selvittäminen
 • Tarkoituksenmukaisten kuntoutustoimenpiteiden ja kuntoutuksen palvelujärjestelmien piiriin ohjaaminen
 • Kuntoutusprosessin tukeminen
  • suunnittelu, hakemukset, anomukset, lausunnot, seuranta
 • Elin- ja toimintaympäristössä selviytymisen tukeminen

Kuntoutustoiminnan tuloksellisuuden lähtökohtana ovat kuntoutusprosessien oikea-aikainen käynnistäminen kuntoutujan voimavarat huomioiden.

Teemme yhteistyötä kuntoutuksen asiakaspalvelun toteuttamiseksi yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan eri kuntoutuksen palvelujärjestelmien ja yhteistyötahojen kanssa. Toimimme yhteyshenkilöinä kodin, sairaalan ja hoitoon sekä kuntoutukseen osallistuvien työntekijöiden ja viranomaisten välillä.

Kuntoutusohjaaja

 • Veteraanikuntoutus
 • Ammatillinen kuntoutus
 • Reumapotilaiden kuntoutusyhdyshenkilö 
 • Vammaisneuvoston sihteerinä toimiminen

Kuntoutussuunnittelija