Päihdepalvelut

Avopalvelut

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella Kokemäellä, Harjavallassa ja Nakkilassa päihdehuollon avopalveluita tarjoaa A-klinikka Kokemäki. Eurajoen ja Luvian terveysasemilla toimivat psykiatriset sairaanhoitajat ottavat vastaan myös päihteiden käytön takia hoitoon hakeutuvia asiakkaita. 

A-klinikka auttaa päihdeongelmissa, erilaisissa riippuvuuksissa sekä elämänhallinnan kysymyksissä yksilöllisesti. Palvelut on tarkoitettu päihteiden käyttäjille ja heidän läheisilleen. A-klinikalla tehdään myös seurantaa rattijuopumus- ja ajokelpoisuusasioissa sekä päihteiden käytön aiheuttamien haittojen arviointia asiakkaan kanssa yhteistyössä esimerkiksi työterveyshuollon kanssa. 

A-klinikalle voi hakeutua itsenäisesti, eikä lähetettä tarvita.  Yhteystiedot: A-klinikka Kokemäki

Avovieroitushoidot

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän terveysasemilla toteutetaan avovieroitusjaksoja. Arviot jaksojen aloittamisesta tehdään erikoissairaanhoidossa päihdepoliklinikalla tai erikoislääkärin toimesta kuntayhtymän terveysasemalla. Kumpaankin tarvitaan lääkärin lähete. 

Ota yhteyttä kotikuntasi terveysasemaan ja varaa aika lääkärille

Opioidikorvaushoito

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kaikilla terveysasemille toteutetaan opioidikorvaushoitoa. Korvaushoidon aloituksen arviot tehdään erikoissairaanhoidoissa päihdepoliklinikalla, jonne tarvitaan lääkärin lähete. Korvaushoidon aloitukseen liittyvää alkuarviointia tehdään terveyskeskuksessa psykiatrisen sairaanhoitajien toimesta.  

Ota yhteyttä ajan varaamiseksi korvaushoidon vastuuhoitajaan: Mari Rakkolainen, puhelinaika arkisin 12.30-13.00 puh. 044 906 7532

Katkaisuhoito

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueella ei toimi varsinaista katkaisuhoitoasemaa. Katkaisuhoitoja toteutetaan tämän takia mahdollisuuksien mukaan Harjavallan pääterveysasemalla sijaitsevassa terveyskeskussairaalassa. Terveyskeskussairaalaan potilaita voidaan ottaa Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän terveysasemien lääkäreiden toimesta sekä Satakunnan yhteispäivystyksestä. 

Lähin katkaisuhoitoasema toimii Porissa. Lisäksi katkaisuhoitoon voi hakeutua A-klinikka Oy:n ylläpitämälle katkaisuhoitoasemalle Turkuun. 

Katkaisuhoitoasemille ei tarvita lähetettä. 

Porin katkaisuhoitoasema 
Veturitallinpolku 4, 28120 PORI
puh. 044 701 6250

Katkaisuhoito kotona

Katkaisuhoito voidaan toteuttaa myös asiakkaan kotona. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä toteuttaa kotiin annettavaa katkaisuhoitoa yhteistyössä Ajatar Hoivapalvelut Oy:n kanssa. Lähetettä ei tarvita, mutta arvion soveltuvuudesta kotiin annettavaan katkaisuhoitoon tekee kuntayhtymän lääkäri. Tällöin myös kotikatkaisuhoito on asiakkaalle maksutonta.

Kotikatkolle päästäksesi varaa aika kuntayhtymän lääkärille tai ensiapuun.