Ajankohtaista

9.1.2019

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän alueen kunnat tarjoavat maksuttoman ehkäisyn alle 25-vuotiaille kuntalaisille.

Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Nakkilan ja Eurajoen kunnat tarjoavat alle 25-vuotiaille asukkailleen maksuttoman ehkäisyn.  Yleisesti nuorten raskaudenkeskeytysluvut ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan Suomessa. Silti nuorille aikuisille (20–24-vuotiaat) tehdään lukumääräisesti eniten abortteja. Valtaosa klamydiatartunnoista todetaan nuorilla aikuisilla. Väestöliitto suosittelee alle 25-vuotiaille asiakkaille maksutonta ehkäisyä. Ehkäisyvalmisteiden hinta ei saa muodostua esteeksi raskauden tai seksitautien ehkäisemiselle. Maksutonta ehkäisyä tarjoavissa kunnissa nuorten raskaudenkeskeytykset ja seksitautitartunnat ovat vähentyneet merkittävästi.

Ehkäisyn aloittaminen toteutetaan turvallisesti ammattilaisen tuella oman kotikunnan neuvolassa tai opiskeluterveydenhuollossa. Perhesuunnitteluneuvolassa annetaan laadukasta ehkäisyneuvontaa, raskauden- sekä seksitautien ehkäisyn neuvontaa ja ohjausta. Nuori voi ottaa yhteyttä kotikuntansa perhesuunnitteluneuvolaan tai opiskeluterveydenhoitajaan. 

Kunnan tarjoamia ehkäisymuotoja ovat ehkäisypillerit, ehkäisyrengas, kierukka, implantaatti ja kondomit.  Alle 25-vuotiaiden lisäksi asiakkaalle maksuttoman ehkäisyn saavat tietyin rajoituksin alle vuoden sisällä synnyttäneet (tuotevalikoima/aika).

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille
Tulostettava versio: Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille (pdf) (510.6 KB)


Palaa otsikoihinNeuvolatoiminta

Neuvolatoiminnalla on keskeinen osa terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä vaihtoehtoja ja voimavaroja. Neuvolapalvelut ovat maksuttomia perus- ja lähipalveluita. Neuvolapalveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, terveydenhoitajan tekemät kotikäynnit, raskauden aikaiset seulontatutkimukset, perhevalmennustilaisuudet sekä muu ryhmätoiminta ja puhelinneuvonta.

Neuvola osaltaan edistää ja ylläpitää väestön terveyttä ja hyvinvointia, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä.

Neuvolan eri sektorit:

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä, äidin ja syntyvän lapsen vointia sekä koko perheen hyvinvointia ja ehkäistään ja hoidetaan sairauksia.

Lastenneuvolassa pyritään edistämään alle kouluikäisten lasten sekä koko perheen terveyttä sekä ennalta ehkäisemään sairauksia.

Perhesuunnitteluneuvolan tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa eri ehkäisymenetelmistä, antaa ohjausta ja neuvontaa raskautta suunnitteleville, selvittää lapsettomuuden hoidon tarve sekä ehkäistä sukupuolitautien leviämistä neuvonnan ja tiedotuksen kautta.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon piiriin lapsi siirtyessä jatkuu lastenneuvolassa alkanut terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy.

Aikuisneuvola tarjoaa työ- ja eläkeikäisille henkilökohtaista terveysneuvontaa ja terveydentilan seurantaa. 

Terveydenedistämisen yhdyshenkilö

Terveydenedistämisen yhdyshenkilö toimii koko kuntayhtymän alueella terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän osallistuu perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevien toimintojen, työmenetelmien ja toimintatapojen kehittämiseen sekä seurantaan yhdessä eri työryhmien jäsenten kanssa. Hän voi olla myös osallisena hankkeissa tai hankkeen ohjausryhmässä. Yhdyshenkilö järjestää ryhmämuotoista toimintaa mm. painonhallintaryhmiä sekä organisoi erilaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tempauksia tai luentoja. Tehtäviin kuuluu myös terveysneuvonnan tueksi tarkoitetun materiaalin päivittäminen ja hankinta. Yhdyshenkilö on nyt myös kouluterveyslähettiläs. 


Multisilta, Minna
osastonhoitaja (neuvolatyö), terveydenedistämisen yhdyshenkilö
Puhelin: 044 906 7515