Lastenneuvola

Tuemme perheitä omaksumaan terveitä elintapoja, löytämään keinoja ratkaista ongelmia ja luottamaan omiin kykyihinsä vanhempina. Pyrimme vahvistamaan vanhempien voimavaroja lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä oman itsensä ja parisuhteen hoitamisessa. Terveydenhoitaja ja lääkäri toimivat neuvolassa yhteistyössä ja tarvittaessa ohjaavat perhettä käyttämään muitakin palveluja.

Lastenneuvolan määräaikaisissa terveystarkastuksia terveydenhoitajat tapaavat lasta ja perhettä 16 kertaa ennen kouluikää ja lääkäri 4 kertaa. Tarkastuksiin liittyvät kasvun ja kehityksen seurantatutkimukset, rokotukset, sekä terveysneuvonta ja keskustelut. Laajoja koko perheen hyvinvointia huomioivia terveystarkastuksia on kolme; lapsen ollessa 4 kk, 1,5-vuotias sekä 4-vuotias.

Lastenneuvolaikäisille ja heidän vanhemmilleen järjestetään myös vahvuutta vanhemmuuteen perheryhmiä, sekä muutaman kerran kokoontuvia äiti-lapsiryhmiä.

Lastenneuvolatyön toimintaohjelma (pdf) (1.2 MB)