Ajankohtaista

14.2.2017 10.16

Hei nainen! Sinustako ystävä maahanmuuttajanaiselle?

Oletko kiinnostunut eri kulttuureista? Haluaisitko tehdä vapaaehtoistyötä?

MLL:n Satakunnan piiri etsii suomea puhuvia naisia ystäviksi maahan muuttaneille naisille. Toiminnan tarkoituksena on tukea maahanmuuttajanaisten kotoutumista ja kielenoppimista - tutustua puolin ja toisin.

Tähän vapaaehtoistoimintaan voi halutessaan ottaa omat lapset mukaan, sillä tarkoituksena on se, että ystäväparit tapaavat toisiaan arkisissa ympyröissä kuten leikkipuistossa, yhteisellä kävelylenkillä tai kauppareissulla tai vaikka jommankumman kotona. Ystäväparit saavat päättää keskenään, missä, milloin ja kuinka usein tapaavat toisiaan. Omana itsenä oleminen riittää! Äitiys ei ole kriteeri toimintaan osallistumiselle, vaan tervetulleita ovat kaikki naiset!

MLL:n Satakunnan piiri tarjoaa perehdytyksen, yhteisiä tapaamisia sekä neuvontaa ja ohjausta. Koulutus ja toiminta ovat maksuttomia. Koulutukseen osallistuminen ei velvoita toimintaan.

Kevään 2017 koulutukset:

PORI la 11.3. klo 10-15 (ilm. 2.3. mennessä)
KANKAANPÄÄ la 25.3. klo 10-15 (Ilm. 20.3. mennessä)
RAUMA la 8.4. klo 10-15 (ilm. 30.3. mennessä)
HARJAVALTA la 22.4. klo 10-15 (ilm. 13.4. mennessä)
Tarkat koulutuspaikat ilmoitetaan osallistujille.

Ilmoittautumiset puh. 050 307 4885/sarianne.taipalus@mll.fi
tai netissä osoitteessa satakunnanpiiri.mll.fi

Lisätietoa saa myös omalta terveydenhoitajaltasi. 

MLL:n mainos toiminnasta (klikkaa suuremmaksi):Ystäväksi maahanmuuttajanaiselle


Palaa otsikoihinNeuvolatoiminta

Neuvolatoiminnalla on keskeinen osa terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä vaihtoehtoja ja voimavaroja. Neuvolapalvelut ovat maksuttomia perus- ja lähipalveluita. Neuvolapalveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, terveydenhoitajan tekemät kotikäynnit, raskauden aikaiset seulontatutkimukset, perhevalmennustilaisuudet sekä muu ryhmätoiminta ja puhelinneuvonta.

Neuvola osaltaan edistää ja ylläpitää väestön terveyttä ja hyvinvointia, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä.

Neuvolan eri sektorit:

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä, äidin ja syntyvän lapsen vointia sekä koko perheen hyvinvointia ja ehkäistään ja hoidetaan sairauksia.

Lastenneuvolassa pyritään edistämään alle kouluikäisten lasten sekä koko perheen terveyttä sekä ennalta ehkäisemään sairauksia.

Perhesuunnitteluneuvolan tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa eri ehkäisymenetelmistä, antaa ohjausta ja neuvontaa raskautta suunnitteleville, selvittää lapsettomuuden hoidon tarve sekä ehkäistä sukupuolitautien leviämistä neuvonnan ja tiedotuksen kautta.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon piiriin lapsi siirtyessä jatkuu lastenneuvolassa alkanut terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy.

Aikuisneuvola tarjoaa työ- ja eläkeikäisille henkilökohtaista terveysneuvontaa ja terveydentilan seurantaa. 

Terveydenedistämisen yhdyshenkilö

Terveydenedistämisen yhdyshenkilö toimii koko kuntayhtymän alueella terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän osallistuu perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevien toimintojen, työmenetelmien ja toimintatapojen kehittämiseen sekä seurantaan yhdessä eri työryhmien jäsenten kanssa. Hän voi olla myös osallisena hankkeissa tai hankkeen ohjausryhmässä. Yhdyshenkilö järjestää ryhmämuotoista toimintaa mm. painonhallintaryhmiä sekä organisoi erilaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tempauksia tai luentoja. Tehtäviin kuuluu myös terveysneuvonnan tueksi tarkoitetun materiaalin päivittäminen ja hankinta. Yhdyshenkilö on nyt myös kouluterveyslähettiläs. 


Multisilta, Minna
osastonhoitaja (neuvolatyö), terveydenedistämisen yhdyshenkilö
Puhelin: 044 906 7515