Ajankohtaista

4.2.2019

Harjavaltalaisilla vuonna 2015 syntyneillä MPR-rokotekattavuus on 94,7 %

THL:n rokotusrekisterissä olleet virheet on nyt korjattu.

THL julkaisi joulukuussa 2018 vuonna 2015 syntyneiden MPR-rokotuskattavuusraportit. Näiden tietojen mukaan harjavaltalaisten vuonna 2015 syntyneiden lasten MPR-rokotuskattavuus olisi jäänyt vain 80,6 %:iin. Koska kunta on pieni, osasivat lastenneuvolan terveydenhoitajat kertoa, että tämän tiedon täytyy olla virheellinen. Rokotustilastoinnit käytiin läpi potilastietojärjestelmästä ja virheellisen kirjaustavan vuoksi osa rokotteista oli jäänyt kirjaantumatta THL:n avohilmorekisteriin (Perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteri), vaikka potilastiedoissa rokotukset näkyivätkin asianmukaisesti. 

THL on nyt korjannut rokotustilastot. Harjavaltalaisten vuonna 2015 syntyneiden lasten MPR-rokotuskattavuus on 94,7 %. Tämä tarkoittaa, että 57 lapsesta 54 on saanut MPR-rokotuksen. Kolme rokottamatonta lasta eivät ole KSTHKY:n alueen neuvolan asiakkaana, sillä kaikki Harjavallan neuvolan kirjoilla olevat asukkaat ovat rokotteen saaneet. 

THL:n rokotusrekisteristä kerrottiin, että myös muutkin kunnat ovat korjanneet virheellisiä rokotustilastointeja.

31.1.2019 
Minna Multisilta
Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä
Neuvolatyön osastonhoitaja

janko-ferlic-142346-unsplash
Kuva: Janko Ferlič / Unsplash


Palaa otsikoihinNeuvolatoiminta

Neuvolatoiminnalla on keskeinen osa terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Neuvolatyöllä edistetään yksilön, perheen ja alueen terveyttä neuvomalla ja tukemalla sekä lisäämällä vaihtoehtoja ja voimavaroja. Neuvolapalvelut ovat maksuttomia perus- ja lähipalveluita. Neuvolapalveluihin kuuluvat terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot, terveydenhoitajan tekemät kotikäynnit, raskauden aikaiset seulontatutkimukset, perhevalmennustilaisuudet sekä muu ryhmätoiminta ja puhelinneuvonta.

Neuvola osaltaan edistää ja ylläpitää väestön terveyttä ja hyvinvointia, kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja, toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua sekä vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä.

Neuvolan eri sektorit:

Äitiysneuvolassa seurataan raskauden etenemistä, äidin ja syntyvän lapsen vointia sekä koko perheen hyvinvointia ja ehkäistään ja hoidetaan sairauksia.

Lastenneuvolassa pyritään edistämään alle kouluikäisten lasten sekä koko perheen terveyttä sekä ennalta ehkäisemään sairauksia.

Perhesuunnitteluneuvolan tehtävänä on neuvoa ja antaa tietoa eri ehkäisymenetelmistä, antaa ohjausta ja neuvontaa raskautta suunnitteleville, selvittää lapsettomuuden hoidon tarve sekä ehkäistä sukupuolitautien leviämistä neuvonnan ja tiedotuksen kautta.

Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon piiriin lapsi siirtyessä jatkuu lastenneuvolassa alkanut terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy.

Aikuisneuvola tarjoaa työ- ja eläkeikäisille henkilökohtaista terveysneuvontaa ja terveydentilan seurantaa. 

Terveydenedistämisen yhdyshenkilö

Terveydenedistämisen yhdyshenkilö toimii koko kuntayhtymän alueella terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän osallistuu perusterveydenhuollon ennaltaehkäisevien toimintojen, työmenetelmien ja toimintatapojen kehittämiseen sekä seurantaan yhdessä eri työryhmien jäsenten kanssa. Hän voi olla myös osallisena hankkeissa tai hankkeen ohjausryhmässä. Yhdyshenkilö järjestää ryhmämuotoista toimintaa mm. painonhallintaryhmiä sekä organisoi erilaisia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tempauksia tai luentoja. Tehtäviin kuuluu myös terveysneuvonnan tueksi tarkoitetun materiaalin päivittäminen ja hankinta. Yhdyshenkilö on nyt myös kouluterveyslähettiläs. 


Multisilta, Minna
osastonhoitaja (neuvolatyö), terveydenedistämisen yhdyshenkilö
Puhelin: 044 906 7515