Kuntayhtymän terveysasemien ja palvelujen joulun ja vuodenvaihteen ajan aukiolotiedot.

Hoitotarvikejakelu

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 24 § mukaan kunnan tehtävänä on järjestää alueensa asukkaiden sairaanhoitopalvelut, joihin sisältyy hoitosuunnitelman mukaiset pitkäaikaisen sairauden hoitoon tarvittavat hoitotarvikkeet. Hoitotarvikejakelun tarkoituksena on parantaa potilaan omahoidon edellytyksiä sekä edistää potilaan sitoutumista hoitoon. Ensisijaista on tukea pitkäaikaissairaiden kotona asumista ja siellä selviytymistä.

Hoitotarvikkeiden jakelu

ainoastaan kotona (tai siihen rinnastettaviin asumismuotoihin) asuville kuntayhtymän alueen asiakkaille silloin, kun on
 • lääketieteellisin perustein todettu pitkäaikainen sairaus, joka on kestänyt vähintään kolme kuukautta, sekä tiloissa joissa tarve on varmuudella pysyvä
 • lupapäätöksen hoitotarvikkeista tekee ainoastaan KSTHKY:n organisaatioon kuuluva terveydenhuollon ammattihenkilö
 • kotisairaanhoidon kautta tulevat jakeluun niiden asiakkaiden hoitotarvikkeet ja vaipat, jotka ovat kotihoidon säännöllisiä tai tilapäisiä asiakkaita asiakkuuden keston ajan
 • aikuisneuvolan kautta hoidetaan hoitotarvikkeet niille asiakkaille, joilla ei ole kotihoidon tarvetta

 Hoitotarvikejakeluun kuuluu:

 • Virtsaamisapuvälineet ja inkontinenssitarvikkeet
 • Avannetarvikkeet
 • Dialyysitarvikkeet
 • Diabetestarvikkeet
 • Haavanhoitotarvikkeet
 • Letkuruokinta-, nestetiputus-, tracheostomia- ja imutarvikkeet
 • Vaipat

Vaipat ja katetrit toimitetaan kotiinkuljetuksella. Ohjeet kotiinkuljetuspalvelusta sekä palvelusopimus tehdään Keski-Satakunnan terveydenhuollon alueella aikuisneuvolassa tai kotisairaanhoidossa.

Hoitotarvikejakeluun ei kuulu

vuoteensuojat, poikkilakanat, hygieniapuvut, esiliinat, tufferit, vanupuikot, kaarimaljat, suojakäsineet, pesunesteet, voiteet, terveyssiteet, ruiskut, injektioneulat, liuokset eikä ruoka- tai pesulaput.

Vakuutusten korvaamat tarvikkeet asiakkaat tilaavat suoraan toimittajilta ja hakevat korvauksen vakuutuslaitokselta.