Liikuntaneuvonta

Hei, 

liikuntaneuvoja_mari_jalava
Mari Jalava
olen fysioterapeutti ja liikuntaneuvoja Mari Jalava KSTHKY:stä. Työni sisältää liikunta-, ravitsemus- ja unineuvontaa. Tarkoituksena on, että luokseni tulevat asiakkaat saavat ohjeistusta jo ennaltaehkäisevässä vaiheessa. 

LiPaKe-hanke on liikuntapalveluketju, jolla liikkumattomat 16-65 -vuotiaat ihmiset saadaan liikkeelle. Aluksi ohjeistusta annetaan liikunnasta, ravinnosta ja unesta asiakaslähtöisesti keskustellen. Liikuntaneuvojan tarkoitus on ohjata saattaen asiakkaat matalan kynnyksen ryhmiin, joita kuntayhtymämme kaupungit tai kunnat asukkailleen tarjoavat.  LiPaKe toimii ennaltaehkäisevänä toimintana mm. diabetekseen ja muihin valtimotauteihin sairastumisriskissä olevien ja jo sairastuneiden sekä syrjäytymisvaarassa olevien kanssa. Asiakkaan tulee olla myös motivoitunut elämäntapamuutoksensa tekemiseen.

Mari Jalava
Fysioterapeutti, liikuntaneuvoja
etunimi.sukunimi@ksthky.fi
p. 044 906 76 50