Lääkärinvastaanotto

Haluamme turvata alueen väestön hyvän terveydentilan tarjoamalla asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti ajanmukaisia terveyden- ja sairaanhoidon palveluja.

Kiireettömän hoidon tarpeen ja sen ajankohdan arviointi toteutuu hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lain mukaisesti viimeistään kolmantena arkipäivänä. Hoidon tarpeen arviointi toteutuu pääasiassa puhelimessa asiakkaan ottaessa yhteyttä terveysaseman ajanvaraukseen. Jos arviointia ei voida tehdä puhelimitse, varataan aika sairaanhoitajan vastaanotolle. Kiireettömään hoitoon pääsee viimeistään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.

Hoidon tarpeen arvion tekee aina terveydenhuollon ammattilainen. 

Kuntayhtymässä on myös erikoislääkäreiden vastaanottoja: neurologi, psykiatri, sisätautilääkäri ja korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri. Erikoislääkärien vastaanotolle tarvitaan aina terveyskeskuslääkärin lähete.