Kotisairaala

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän kotisairaalalla on kaksi toimipistettä. Yksi toimipiste on Eurajoen terveyskeskussairaalassa ja se toimii Eurajoen ja Luvian alueella. Toinen toimipiste sijaitsee Harjavallan terveyskeskuksessa ja se toimii tällä hetkellä Harjavallassa, Kokemäellä ja Nakkilassa. 

Harjavalta, Kokemäki ja Nakkila 

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Se on asiakkaan kotona tai kotiin verrattavassa hoitopaikassa annettavaa ympärivuorokautista hoitoa, joka muuten vaatisi sairaalahoitoa. Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Edellytyksenä on, että 

 • asiakas haluaa kotihoitoon ja hänet voidaan siellä lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa
 • hän selviytyy päivittäisistä toiminnastaan itse, läheisten tai tukipalvelujen avulla

Kotihoidon, kotisairaanhoidon ja hoiva- sekä palvelukotien hoitajat saavat konsultaatioapua kotisairaalasta. Kotisairaalassa työskentelevät osastonlääkäri, geriatri, kotisairaalan ja terveyskeskussairaalan sairaanhoitajat. Kotisairaalan asiakkailla on mahdollisuus halutessaan siirtyä hoitoon terveyskeskussairaalaan. Kotisairaala tekee yhteistyötä palliatiivisen hoidon poliklinikan kanssa. Palliatiivisen hoidon poliklinikka toimii Harjavallan terveysasemalla.

Kotisairaalaan soveltuu esimerkiksi:

 • iv-antibioottia tarvitseva asiakas (ruusuinfektio, pyelonefriitti, pneumonia, haavainfektio)
 • syöpää sairastava asiakas (kipupumppuhoidot aloituksineen, saattohoito, verinäytteiden otto) 
 • parenteraalista ravitsemusta tarvitseva asiakas (noroviruksen tai muun akuutin sairauden aiheuttaman kuivuman korjaus nestehoidolla)
 • parenteraalista kipulääkitystä tarvitseva asiakas 
 • anemiaa sairastava asiakas (verensiirrot ja lääkityshoidot)
 • tyypin 2 diabetesta sairastava asiakas (insuliinihoidon aloittaminen)
 • injektioita tarvitseva asiakas (esim. antibiootti)
 • sydämen vajaatoimintaa sairastava asiakas (painon, turvotusten, hengenahdistuksen, verenpaineen, pulssin seuranta ja lääkitysmuutokset)
 • haavanhoitoa tarvitseva asiakas (krooninen haava, leikkaushaava)
 • hoito- tai palvelukodissa asuva asiakas, jonka perushoito toteutuu olemassa olevan hoitopaikan kautta
 • yhdistetyn kotihoidon piiriin kuuluva asiakas, joka tarvitsee virka-ajan ulkopuolella sairaanhoidollista apua.
Kotisairaalan sairaanhoitajan kotikäynnin hinta on 12,10 € kerta ja enintään kolme kertaa vuorokaudessa laskutetaan. Lääkärin kotikäynti maksaa 19,10 €. Kotisairaalan maksut eivät kerrytä maksukattoa.

Eurajoki

Kotisairaalahoito on määräaikaista, tehostettua kotisairaanhoitoa. Se on potilaan kotona tai kotiin verrattavassa hoitopaikassa annettavaa ympärivuorokautista hoitoa, joka muuten vaatisi sairaalahoitoa. 

Kotisairaalassa työskentelevät vanhustyön lääkäri sekä kotisairaanhoidon ja terveyskeskussairaalan sairaanhoitajat. 

Kotisairaalahoidosta peritään asiakasmaksuasetuksen mukainen maksu. Kotisairaalassa määrätyt lääkkeet ja hoitosuunnitelman mukaiset tarvikkeet sisältyvät hoitoon. Säännöllisessä käytössä olevat lääkkeet ja hoitotarvikkeet eivät kuulu hoitoon.

Kotisairaalan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Edellytyksenä on, että 

 • asiakas haluaa kotihoitoon ja hänet voidaan siellä lääkärin ohjein turvallisesti hoitaa
 • hän selviytyy hoitokäyntien välillä päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti tai läheisten ja omaisten tuella, tai tukipalvelujen avulla

Kotisairaalaan soveltuu esimerkiksi:

 • suonensisäistä antibioottia tarvitseva potilas (esimerkiksi ruusu, pyelonefriitti, pneumonia, haavainfektio)
 • syöpäpotilaat (kipupumppuhoidot aloituksineen, saattohoito)
 • parenteraalinen ravitsemus (esim. noroviruksen tai muun akuutin sairauden aiheuttaman kuivuman korjaus nestehoidolla)
 • parenteraalinen kipulääkitys enintään kolme kertaa vuorokaudessa
 • anemiapotilaat ja punasolusiirrot
 • insuliinihoitoon siirtyvät tyypin 2 diabeetikot
 • sydämen vajaatoimintaa sairastavat potilaat (painon, turvotusten, hengenahdistuksen, verenpaineen ja pulssin seuranta ja lääkitysmuutokset)
 • pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai hoitokodissa asuva potilas, jonka perushoito toteutuu olemassa olevan hoitopaikan kautta