Ajankohtaista


Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoidon tavoitteena on edistää ja ylläpitää terveyttä ja toimintakykyä, sekä ehkäistä, lievittää ja parantaa sairautta.

Säännöllisessä yhteistyössä kotipalvelun, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien sidosryhmien kanssa pyrimme tukemaan sairaan ihmisen selviytymistä kotonaan mahdollisimman pitkään niin, että asiakas voisi tuntea olonsa turvalliseksi ja olla tyytyväinen elämäänsä.

Tilapäinen kotisairaanhoito

Tilapäinen kotisairaanhoito voidaan myöntää henkilöille, joiden toimintakyky on väliaikaisesti heikentynyt ja hoidon tarve on tilapäistä. Hoidon toteuttaminen vaatii terveydenhuollon ammattihenkilöstön osaamista eikä henkilö pysty itse tai saattajan turvin käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. Esimerkiksi verinäytteillä, ompeleiden poistossa, korvahuuhtelussa, lääkeinjektioita ja rokotuksia saamassa potilas käy aina ensisijaisesti itsenäisesti tai läheistensä avustamana laboratoriossa ja vastaanotolla. Tämä tukee kuntoutumista ja sosiaalista kanssakäymistä.

Säännöllinen kotisairaanhoito

Säännöllinen kotisairaanhoito voidaan myöntää henkilöille

  • jotka tarvitsevat jatkuvaa sairaanhoidollista tukea ja erityisosaamista kotona selviytyäkseen, eivätkä alentuneen toimintakyvyn, pitkäaikaissairauden, vamman, kehitysvamman tai muistisairauden vuoksi pysty käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita edes avustajan turvin, tai pääsy terveysasemalle on suuri riski tai ongelmallista
  • joissakin tilanteissa eristyspotilaat voivat olla säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkaita

Säännöllisen kotisairaanhoidon asiakkuus syntyy, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa on sovittu vähintään yksi käyntikerta/viikko.

Potilaan terveydentilaa, toimintakykyä ja tilannetta arvioidaan jatkuvasti. Palveluja voidaan muutosten perusteella lisätä, vähentää tai lopettaa kokonaan.

Sosiaaliohjaaja/potilasasiamies

  • Tavattavissa tarvittaessa
  • Puh. 044 906 7557

arkisin klo 8.30-9.30

 Käynneistä perittävät maksut

  • Tilapäiset käynnit 12,10 euroa (katso lisää: Maksut -> kohta 5. Kotisairaanhoiton/kotisairaalan maksut)
  • Käynneistä hoito- tai palvelusuunnitelman tehneiden asiakkaiden luona peritään tuloihin pohjautuva kuukausimaksu viikoittaisten käyntikertojen määrän perusteella