Kuntayhtymän terveysasemien ja palvelujen joulun ja vuodenvaihteen ajan aukiolotiedot.

Ajankohtaista


Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona selviytymisen ja toimintakyvyn tukemista, ohjausta ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Tilapäistä kotisairaanhoitoa saavat asiakkaat

 • joiden luo tehdään kotikäynti ilman ennalta laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa
 • joiden hoidon tarve on tilapäinen
Valvottua kotisairaanhoitoa saavat asiakkaat
 • joiden hoidon tarve on jatkuvaa
 • hoidon tarpeesta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma vastaamaan asiakkaan tarpeita. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisten ja hänen hoitoonsa osallistuvien eri työtahojen kanssa.
Hoitopäätöksen tekee lääkäri.

Kotisairaanhoidon tarjoamat palvelut

 • kotikäynnit sopimuksen mukaan
 • verikokeiden otto
 • lääkkeiden jako
 • haavojen hoito
 • verenpaineen mittaukset
 • pistokset
 • ompeleiden poisto
 • avanteiden hoito
 • tukeminen saattohoidossa
 • ym.

 Käynneistä perittävät maksut

 • Tilapäiset käynnit 12,10 euroa (katso lisää: Maksut -> kohta 6. Kotisairaanhoiton/kotisairaalan maksut)
 • Käynneistä hoito- tai palvelusuunnitelman tehneiden asiakkaiden luona peritään tuloihin pohjautuva kuukausimaksu viikoittaisten käyntikertojen määrän perusteella