Ajankohtaista


Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotona selviytymisen ja toimintakyvyn tukemista, ohjausta ja sairauden hoitoa yhteistyössä asiakkaan, omaisten ja muiden hoitoon osallistuvien kanssa.

Tilapäistä kotisairaanhoitoa saavat asiakkaat

 • joiden luo tehdään kotikäynti ilman ennalta laadittua hoito- ja palvelusuunnitelmaa
 • joiden hoidon tarve on tilapäinen
Valvottua kotisairaanhoitoa saavat asiakkaat
 • joiden hoidon tarve on jatkuvaa
 • hoidon tarpeesta tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma vastaamaan asiakkaan tarpeita. Suunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, omaisten ja hänen hoitoonsa osallistuvien eri työtahojen kanssa.
Hoitopäätöksen tekee lääkäri.

Kotisairaanhoidon tarjoamat palvelut

 • kotikäynnit sopimuksen mukaan
 • verikokeiden otto
 • lääkkeiden jako
 • haavojen hoito
 • verenpaineen mittaukset
 • pistokset
 • ompeleiden poisto
 • avanteiden hoito
 • tukeminen saattohoidossa
 • ym.

 Käynneistä perittävät maksut

 • Tilapäiset käynnit 12,10 euroa (katso lisää: Maksut -> kohta 6. Kotisairaanhoiton/kotisairaalan maksut)
 • Käynneistä hoito- tai palvelusuunnitelman tehneiden asiakkaiden luona peritään tuloihin pohjautuva kuukausimaksu viikoittaisten käyntikertojen määrän perusteella