Potilaskertomustiedot

Omat potilaskertomustiedot

Jos tarvitset kopioita omista potilaskertomuksistasi, saat niitä

- Omakanta-palvelusta

Voit itse tulostaa potilastiedon arkistoon liittymisen jälkeen muodostuneet käyntitiedot. Kuntayhtymä liittyi potilastiedon arkistoon 6.11.2014.

Palveluun kirjaudutaan internet-selaimella osoitteessa www.omakanta.fi ja tunnistautumiseen tarvitaan verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti. Omakanta-palvelusta voit myös nähdä ja uusia sähköiset reseptisi (katso lisätietoa Reseptin uudistamispyynnön voi nyt lähettää myös Omakannasta).

- hoitajalta vastaanoton yhteydessä
Voit pyytää potilaskertomustietojasi myös vastaanotolla käynnin yhteydessä. Huomioi, että vastaanottokäynnin aika ei välttämättä riitä tulostamiseen, jos kysymys on esim. monien eri sairauksien kirjauksista pitkältä ajanjaksolta. 

- tietosuojavastaavalta
Jos tarvitset pitkän aikavälin tietoja tai vanhoja, ajalta ennen sähköisiä tietojärjestelmiä olevia tietoja, täytä rekisteritietojen tarkastuspyyntö. Voit valintasi mukaan tulla tarkastamaan tietosi sovittuna aikana terveysasemalle, tai toimitamme kopiot tiedoista postitse kotiosoitteeseesi. Tulosta Rekisteritietojen tarkastuspyyntö (pdf) (67.5 KB), täytä se huolellisesti, allekirjoita ja palauta osoitteella Harjavallan terveysasema, Tietosuojavastaava, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta. Voit jättää lomakkeen myös terveysasemillemme. Rekisteritietojen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi tehdä toisen puolesta.

Huomioi, että lain mukaan voimme luovuttaa Sinulle vain Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän rekisterissä muodostuneita tietoja. Muut tiedot pitää pyytää siitä toimintayksiköstä, minkä rekisterissä ne ovat muodostuneet. Näet muissa yksiköissä muodostuneet tiedot myös Omakannasta siitä alkaen, kun ko. yksiköt ovat liittyneet potilastiedon arkistoon.

Omaisen potilaskertomustiedot

Potilasasiakirjat ovat salaisia
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säätää, että potilasasiakirjoissa olevat tiedot täytyy pitää salassa. Niitä ei saa luovuttaa sivullisille muuten, kuin erityistapauksissa. Potilasasiakirjoja saavat lukea vain ne ihmiset, jotka hoitavat potilasta. Laki määrittelee, että myös potilaan omaiset ovat sivullisia, eikä potilasasiakirjojen tietoja saa luovuttaa heille.

Omaiset saavat potilasasiakirjojen tietoja vain, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Avohoidon puolella asioidessa hoitotietoja annetaan omaiselle vain potilaan kirjallisella valtakirjalla tai maistraatin edunvalvontapäätösasiakirjoilla, jotka on oltava asioitaessa aina mukana. Terveyskeskussairaalassa suostumus pyydetään kirjallisesti, hoitojaksokohtaisesti. Hoitohenkilökunnan työn sujuvoittamiseksi toivotaan, että yksi omainen hoitaa yhteydenpidon sairaalaan.

Alaikäisen tiedot

Alaikäinen voi pyytää tietojaan vastaanottokäynnin yhteydessä. 

Terveydenhuollossa arvioidaan, pystyykö alaikäinen henkilö päättämään omasta hoidostaan. Kun näin on, alaikäinen potilas voi tarkastaa itse omat potilastietonsa kuten täysi-ikäinenkin. Muuten tarkastusoikeutta käyttää potilaan huoltaja* tai muu laillinen edustaja. Alaikäisen päättäessä omasta hoidostaan hänellä on oikeus kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

*Jos kyseessä on lapsen yhteishuoltajuus ja jos lapsen väestörekisterin mukainen kotiosoite ei ole sama kuin tietoja pyytävällä huoltajalla, tulee tarkastuslomakkeen liitteenä toimittaa myös kopio tuomioistuimen yhteishuoltajuuspäätöksestä tai yhteishuoltajuussopimuksesta. Muussa tapauksessa tiedot toimitetaan lapsen väestörekisterin mukaiseen kotiosoitteeseen lapsen nimellä osoitettuna.

Omakanta-palvelussa on lokakuussa 2016 otettu käyttöön ominaisuus, jolla huoltajat näkevät alle 10-vuotiaiden lasten terveystiedot ja sähköiset reseptit, sekä voivat pyytää reseptien uusimista. Omakannasta näkee lapsen terveystiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 lähtien

Katso tarkemmat tiedot Kanta: alaikäisen oikeudet

Vainajan tiedot

Kuolintodistus

Myös kuolemansyyn selvittämistä koskevat asiakirjat täytyy pitää salassa. Näitä asiakirjoja ovat esimerkiksi kuolintodistus ja ruumiinavauspöytäkirja. Niiden tietoja saa kuitenkin antaa lähiomaisille. Voit pyytää kopiota kuolintodistuksesta läheisesi viimeisestä hoitopaikasta. Todistusta ei automaattisesti lähetetä lähiomaisille. 

Kuolintodistukset arkistoidaan Tilastokeskuksessa, josta kuolintodistus voidaan antaa pyynnöstä lähiomaiselle. Tilastokeskuksen ohje pyyntöön sivulla Tilastokeskuksen kuolintodistusarkisto

Jos lähiomaisesi on hiljattain kuollut terveyskeskussairaalan vuodeosastolla, kuolintodistuskopio voidaan pyynnöstä antaa sieltä.

Oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus

Mikäli lähiomaisesi on lähetetty oikeuslääketieteelliseen kuolemansyynselvitykseen ja ruumiinavaukseen, kuolintodistus laaditaan Turun oikeuslääketieteen laitoksen tai lääninhallituksen oikeuslääkäreiden toimesta. Tällöin kuolintodistusta ei voi saada kauttamme.

Katso lisätietoja: THL Usein kysytyt kysymykset oikeuslääkinnästä

Yleistä tietoa aiheesta: THL Tietoa kuolintodistuksesta

Vainajan elinaikaista hoitoa koskevat tiedot

Potilasasiakirjojen tiedot ovat salassa pidettäviä myös potilaan kuoleman jälkeen. Vainajan potilastietoja voidaan luovuttaa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä niitä pyytävän henkilön tärkeiden etujen tai oikeuksien selvittämistä tai toteuttamista varten. 

Tietoja pyytävällä ei ole oikeutta saada nähtäväkseen rajoituksetta vainajan potilaskertomuksia. Pyynnössä on aina mainittava käyttötarkoitus (peruste luovutukselle). Pyynnön voi tehdä lomakkeella Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi tai vapaamuotoisesti (kunhan hakemuksesta löytyy samat tiedot, kuin lomakkeessa vaaditaan). Pyyntö lähetetään tietosuojavastaavalle osoitteeseen Harjavallan terveysasema, Tietosuojavastaava, Koulukatu 2, 29200 Harjavalta.