Hankkeet

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan avulla kuntayhtymä pyrkii tukemaan uusien palvelumallien, hoitomenetelmien sekä toimintatapojen suunnittelua, toteuttamista, ohjaamista ja arviointia sekä toimintaympäristön kehittämistä. Kehittäminen kohdistuu kattavuuteen, voimavaroihin, toteutettavuuteen, toimivuuteen, tuottavuuteen ja vaikuttavuuteen. 

Kuntayhtymä toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä omana toimintana että osallistumalla yhteistyöhankkeisiin.

Tällä hetkellä aktiivisena on Yhteisvoimin kotona -hanke.