Ajankohtaista

29.10.2018 9.37

Tarjouspyyntö atk-laitteistosta

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä pyytää tarjouksia atk-laitteistosta.

 Tarjouspyyntö atk-laitteet 25102018 (pdf) (233.9 KB) ja Liite1 Atkhankintojen tarjouspyyntö laiteluettelo (xlsx) (20.2 KB)

Tarjouspyyntö on nähtävillä myös osoitteessa

Kansallinen hankintailmoitus: Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä: ATK-LAITTEISTO

Tarjouksen toimittaminen 

Tarjous pyydetään toimittamaan 22.11.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen jätettyjä tarjouksia ei oteta huomioon. 

Sitova suomenkielinen ja allekirjoitettu tarjous liitteineen on toimitettava sähköpostilla osoitteeseen:

harjavalta.terveyskeskus@ksthky.fi 

Lisätiedot 

(Hankintaa koskevat tiedustelut ja tarkentavat kysymykset pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen miika.paananen@ksthky.fi viimeistään 8.11.2018. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot. )

Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista julkaistaan www.ksthky.fi sivustolla viimeistään tiistaina 13.11.2018. Samassa yhteydessä ilmoitetaan myös mahdollisista muutoksista tarjouspyyntöön. Vain kirjallisesti annetut täydennystiedot ovat tilaajaa sitovia. 

Yhteenveto hankintaa koskevista tiedusteluista ja vastauksista 13.11.2018

Korjattu/muutettu liite 1 Atk-hankintojen laiteluettelo (xlsx) (19.8 KB)

Kysymys / tarkennus /vastaus:

 • Excelin rivi 22. Mielestämme vaatimus ”Tallennusjärjestelmä pitää olla varustettu vähintään neljällä 25gbit iSCSI liitännällä.”, on kilpailua rajoittava. Ehdotamme sitä muutettavaksi 4*10gbit -liitännäksi.

Rivi 22: Vaatimusta ei muuteta. Tallennusjärjestelmä pitää olla varustettu vähintään neljällä 25gbit iSCSI liitännällä

 • Rivi 30. ”Tallennusjärjestelmässä pitää olla migraatio-ominaisuus, jolla data voidaan siirtää nykyisestä levyjärjestelmästä suoraan uuteen levyjärjestelmään migraation nopeuttamiseksi.” Tietääksemme vaaditun kaltaista suoraa migraatiota ei tällä hetkellä tue kuin yhden valmistajan ratkaisu. Ehdotamme, että muutatte vaatimusta siten, että tarjoaja huolehtii itse parhaaksi katsomallaan tavalla migraation ilman lisäkustannuksia asiakkaalle.

Rivi 30: Vaatimusta muutetaan, lisätään kohta: 

Tallennusjärjestelmässä pitää olla migraatio-ominaisuus, jolla data voidaan siirtää nykyisestä levyjärjestelmästä suoraan uuteen levyjärjestelmään migraation nopeuttamiseksi tai vaihtoehtoisesti tarjoaja huolehtii itse parhaaksi katsomallaan tavalla migraation ilman lisäkustannuksia asiakkaalle.

 • Rivi 82. ”Varmistuslaite sisältää vähintään 1kpl SSD levyjä.”. Voidaanko tarjota kiertävällä levyllä?

Rivi 82: Vaatimus säilyy ennallaan. 1kpl SSD

 • Rivi 84. Vaatimuksen suorituskyvyn täyttää järkevästi vain yhden valmistajan tuote. Ehdotamme vaadittuja arvoja laskettavaksi 7Tb/h ja 18Tb/h tasolle, jolloin saatte suuremman määrän keskenään vertailukelpoisia ratkaisuja.

Rivi 84: Vaatimusta muutetaan. 

Laitteen kyettävä 7TB/h suorituskykyyn ja 18TB/h OST-rajapintaa käyttäen. Suorituskyvyn on perustuttuva valmistajan ilmoittamaan nopeuteen

Kysymys / tarkennus / vastaus

 • Lähtökohtaisesti vaatimuksenne yhteensopivuudesta olemassa olevaan EqualLogic PS6100XV laitteen kanssa ja pyytämme laitteiston vaatimukset eivät kohtaa.

Vaatimus yhteensopivuudesta olemassa olevaan EqualLogic PS6100XV kanssa voidaan poistaa.

 • Rivi 10: Tallennusjärjestelmässä pitää olla vähintään 128GB kontrollereiden muistia (64GB per kontrolleri).
  • 64GB on tyypillisesti riittävä pyytämiinne vaatimuksiin. Voiko vaatimusta keventää?

Rivi 10: ei muuteta (Tallennusjärjestelmässä pitää olla vähintään 128GB kontrollereiden muistia (64GB per kontrolleri)

 • Rivi 19: Tallennusjärjestelmän on tuettava kahden konesalin Stretch cluster ratkaisuja…
  • VMware vMSC (VMware Metro Storage Cluster) ei ole tuotteessamme sertifioitu, voiko vaatimus poistaa ja tarjoa vaihtoehtoa.

Rivi 19: vMSC sertifiointi vaatimus voidaan poistaa

 • Rivi 22: Tallennusjärjestelmä pitää olla varustettu vähintään neljällä 25GBit iSCSI liitännällä.
  • Käytetyimmät liitännät ovat 10GB iSCSI tai 16GB FC tai 32GB FC, voitteko muuttaa vaatimusta.

Rivi 22: ei muuteta (Tallennusjärjestelmä pitää olla varustettu vähintään neljällä 25GBit iSCSI liitännällä.)

 • Rivi 25: ….. Myös pikakopioiden (snapshottien) pitää sisältyä replikointiin niin, että ne ovat käytettävissä sekä primääri, että sekundääri järjestelmässä.
  • Mitä tällä tarkoitatte käytännössä?

Rivi 25. Tarkoittaa, että myös snapshotit siirtyvät replikoinnissa levyjärjestelmästä toiseen.

Ei koske kuntayhtymään jäävää equallogicia

 • Rivi 29: Kaikkia tallennusjärjestelmän ominaisuuksia tulee voida hallita myös RestAPI ja PowerShell rajapintojen kautta.
  • Powershell puuttuu, voidaanko vaatimus poistaa.

Rivi 29: powershell vaatimus poistetaan.

 • Rivi 83: Verkkosovittimet,  4*10GBase-T
  • Tarjolla olevat liitännät 2x10GB-T optiona 4x10GB SFP+, voitteko muuttaa vaatimusta.

Rivi 83: muutetaan vaatimusta: 4*10Gbase-T tai (2*10GBase-T + 2*10G SFP+) SFP ratkaisussa huomioitava liittimet jne.


Palaa otsikoihinKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Alueen väestöpohja on noin 30 400 asukasta.

Henkilökuntaa kuntayhtymässä on kaikkiaan noin 300. Kuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat Harjavallassa, Kokemäellä (toimipiste myös Kauvatsalla), Eurajoella (toimipiste myös Luvialla) sekä Nakkilassa.

Kuntayhtymän tuottamat ja järjestämät palvelut sisältävät avosairaanhoidon, laboratorion, röntgenin, fysioterapian, kotisairaanhoidon, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon, terveysneuvonnan, erityistyöntekijöiden palvelut, suun terveydenhuollon, terveyskeskussairaalatoiminnan, vaikeavammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä lastenvalvojan palvelut.

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksen mukaan kuntayhtymä panostaa laaja-alaiseen perushoitoon ja hyvään erityisosaamiseen edistämällä henkilöstön vahvaa ammattitaitoa ja moniammatillista tiimityötä.