Kuntayhtymän terveysasemien ja palvelujen joulun ja vuodenvaihteen ajan aukiolotiedot.

Ajankohtaista

19.10.2017

Paloilmoitinlaitteiston uusinnan tarjouspyyntö

Vastaukset Harjavallan terveysaseman paloilmoitinlaitteiston uusinnan tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin.

Tarjouspyyntö HILMAssa:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-021432

Tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset.

KYSYMYS: Työtapaselostuksessa mainitaan, että jokaisessa ilmaisimessa on oltava oikosulkuerotin. Hyväksytäänkö järjestelmätoimitus, jossa oikosulkuerottimet Paloilmoittimen suunnittelu- ja asennusohjeen 2009 mukaisessa laajuudessa jokaisen ilmaisimen sijaan?

VASTAUS: Toteutus hankesuunnitelman mukaisesti, kaikki ilmaisimet omilla oikosulkuerottimilla ja osoitteellisia.

KYSYMYS: Työtapaselostuksen osassa paloilmoitin maininta olemassa olevan järjestelmän kenttälaitteiden purku, ja toisaalla myös kaapeloinnin purusta on maininta. Puretaanko olemassa oleva järjestelmä kaikkine kaapelointeineen?

VASTAUS: Lähtökohtaisesti vanha kaapelointi puretaan kokonaan.

KYSYMYS: Mainitaan käyttögrafiikan muokkaamisesta, vaikka olemassa oleva järjestelmä puretaan. Jääkö olemassa oleva grafiikka paikalleen? Tuleeko uuden järjestelmän olla yhteensopiva jo alueelle toimitetun grafiikan kanssa, vai voiko toimittaja tarjota omaa graafista käyttöliittymäänsä nykyisen sijasta?

VASTAUS: Nykyistä grafiikkaa ei ole. Muokkaamisella tarkoitetaan tulevan toimittajan laitteet ovat yhteensopivia grafiikankin osalta.

KYSYMYS: Paloilmoitinjärjestelmä tulee olla liitettävissä rakennusautomaatioon. Onko relekontakti ok? Mitä tietoja rakennusautomaation ja paloilmoittimen välillä tulee olla?

VASTAUS: Relekontakti on OK.

Rakennusautomaation pitää saada vähintään neljä tietoa, jotka ovat:

    1. Ennakkovaroitus
    2. Huoltotarve
    3. Vikatilanne
    4. Palohälytys

KYSYMYS: Selostuksessa mainitaan, että kaikki ilmaisimet osoitteellisia. Voivatko ulkotilojen ilmaisimet olla perinteisiä huuvan ilmaisimien tapaan?

VASTAUS: Toteutus hankesuunnitelman mukaisesti, kaikki ilmaisimet omilla oikosulkuerottimilla ja osoitteellisia.

KYSYMYS: Sisällytetäänkö tarjoukseen optiona huolto- ja kunnossapitohinnasto?

VASTAUS: Tarjouksen tulee sisältää vuosihuolto- ja huolto- ja kunnossapidon hinnastot.

KYSYMYS: Miten suojataan paloalueiden väliset kaapelointien läpiviennit?

VASTAUS: Vanhat palokatkot tulee saattaa olemassa olevaan tasoon paloeristyksen osalta.

Uudet läpiviennit tyyppihyväksytyllä palokatkomassalla vaadittuun tuntiluokkaan El 30-El 240


Palaa otsikoihinKeski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Harjavallan ja Kokemäen kaupungit sekä Eurajoen ja Nakkilan kunnat. Alueen väestöpohja on noin 30 400 asukasta.

Henkilökuntaa kuntayhtymässä on kaikkiaan noin 300. Kuntayhtymän toimipisteet sijaitsevat Harjavallassa, Kokemäellä (toimipiste myös Kauvatsalla), Eurajoella (toimipiste myös Luvialla) sekä Nakkilassa.

Kuntayhtymän tuottamat ja järjestämät palvelut sisältävät avosairaanhoidon, laboratorion, röntgenin, fysioterapian, kotisairaanhoidon, neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon, työterveyshuollon, terveysneuvonnan, erityistyöntekijöiden palvelut, suun terveydenhuollon, terveyskeskussairaalatoiminnan, vaikeavammaisten, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä lastenvalvojan palvelut.

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksen mukaan kuntayhtymä panostaa laaja-alaiseen perushoitoon ja hyvään erityisosaamiseen edistämällä henkilöstön vahvaa ammattitaitoa ja moniammatillista tiimityötä.